“ชัชชาติ” ปัดตั้ง “วิโรจน์” นั่งทีมบริหาร กทม.ลั่นยังไปได้อีกไกล

“ชัชชาติ” ปัดตั้ง “วิโรจน์” นั่งทีมบริหาร กทม.ลั่นยังไปได้อีกไกล

“ชัชชาติ” ปัดตั้ง “วิโรจน์” เป็นทีมบริหาร กทม. ลั่นยังไปได้อีกไกล นำ 12 นโยบาย “ก้าวไกล” มาใช้สานต่อ ก่อนควง ส.ก.ก้าวไกล-เพื่อไทย ลงพื้นที่ดูปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรอบคลองลาดพร้าว ร่วมหารือแนวทางแก้ปัญหา ประสานความร่วมมือเพื่อประโยชน์ประชาชน

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2565 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) พรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ประสานงาน ส.ก.พรรคก้าวไกลทั้ง 14 เขต ร่วมลงพื้นที่หารือปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากรอบคลองลาดพร้าวกับนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมกับนายณภัค เพ็งสุข ว่าที่ ส.ก.เขตลาดพร้าว พรรคก้าวไกล และนายอภิวัฒน์ ด่านศรีชาญชัย ว่าที่ ส.ก.เขตจตุจักร พรรคก้าวไกล ในฐานะ ส.ก. พรรคก้าวไกลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาคลองลาดพร้าว พร้อมกับว่าที่ ส.ก.พรรคเพื่อไทย อีกสองเขต

โดยนายวิโรจน์กับนายชัชชาติและคณะ ร่วมกันลงเรือสำรวจสภาพพื้นที่ จากจุดวัดลาดพร้าวไปจนถึงประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว ก่อนย้อนกลับไปถึงประตูระบายน้ำคลองบางซื่อ ชุมชนบ้านมั่นคง รวมทั้งจุดกักขยะในคลอง และดูระบบการคัดแยกขยะโดยบริษัทเอกชน โดยมี ส.ก. จากพรรคก้าวไกล ร่วมนำการสำรวจปัญหาพร้อมบรรยายลักษณะปัญหาของพื้นที่

“ชัชชาติ” ปัดตั้ง “วิโรจน์” นั่งทีมบริหาร กทม.ลั่นยังไปได้อีกไกล

สำหรับว่าที่ ส.ก. เขตลาดพร้าว และว่าที่ ส.ก. เขตจตุจักร ของพรรคก้าวไกล ที่ติดตามปัญหาดังกล่าวมาตั้งแต่ก่อนลงสมัครเป็น ส.ก. ระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากปริมาณขยะที่อยู่ในคลอง ทำให้การระบายน้ำติดขัด ในเบื้องต้นได้หารือกับผู้ว่าฯ แล้ว ว่าสิ่งที่สามารถแก้ไขได้ในเบื้องต้นทันที คือการปรับระดับน้ำในคลอง เช่น การขุดลอกเพื่อให้สามารถรองรับการระบายน้ำได้มากขึ้น และการนำเอาสิ่งกีดขวาง เช่น ประตูระบายน้ำที่ไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว ซึ่งเป็นจุดที่มีปริมาณขยะมาสะสม ออกไปให้การระบายน้ำเป็นไปโดยสะดวกขึ้น

นายวิโรจน์ กล่าวว่า สำหรับปัญหาในคลองลาดพร้าวนี้ ส่วนหนึ่งมาจากปริมาณขยะที่ทำให้เกิดการอุดตัน ขวางการระบายน้ำตามจุดต่างๆ แต่เรื่องนี้ไม่อาจโทษว่าเป็นเรื่องของจิตสำนึกอย่างเดียว ปัญหาสำคัญอีกประการก็คือจุดทิ้งขยะ ที่ขาดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ขยะหลุดรอดลงไปในคลองด้วย ซึ่งตนก็ได้หารือในเรื่องนี้กับผู้ว่าฯ กทม. ไปด้วย

“ชัชชาติ” ปัดตั้ง “วิโรจน์” นั่งทีมบริหาร กทม.ลั่นยังไปได้อีกไกล

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า เมื่อคลองลาดพร้าวไหลผ่านหลายเขต การแก้ปัญหาก็จำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทั้งสี่เขตที่เกี่ยวข้องด้วยกัน ซึ่งจากการหารือร่วมกันระหว่างนายชัชชาติ และว่าที่ ส.ก. ในวันนี้ ต่างได้แนวทางแก้ปัญหาที่ตรงกัน ตนพร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับ ส.ก.พรรคก้าวไกล ในทั้งสองเขตที่เป็นพื้นที่ปัญหาโดยตรง และยินดีช่วยเหลือทั้งในเรื่องของนโยบายกับข้อมูล ในการบริหารงานของผู้ว่าฯ 

“ขอให้กำลังใจผู้ว่าฯ กทม.ในการแก้ปัญหาของ กทม. ต้องพูดตรง ๆ ว่าปัญหาใน กทม. หลายเรื่องเป็นเรื่องที่หมักหมมมานาน และเป็นเรื่องที่ต้องให้เวลาทั้งผู้ว่าฯ ชัชชาติ และ ส.ก. จากการเลือกตั้งในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน” นายวิโรจน์ กล่าว

ขณะที่นายชัชชาติ กล่าวว่า สำหรับ 12 นโยบายที่นายวิโรจน์ฝากไว้ จะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพราะว่าถือว่าเป็นนโยบายที่ดี และหลังจากนี้จะประเมินปัญหาเร่งด่วน เพื่อที่จะลงพื้นที่แก้ไขปัญหาไหนก่อนหลัง 

“ไม่มีเวลาฮันนีมูน ต้องเริ่มทำงานเลย” นายชัชชาติ กล่าว

เมื่อถามว่า มีโอกาสหรือไม่ที่จะเชิญนายวิโรจน์ มาเป็นทีมบริหารของผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ทั้งตำแหน่งรองผู้ว่าฯ หรือที่ปรึกษา นายชัชชาติ กล่าวว่า เป็นการพูดคุยเรื่องเทคนิค และนโยบายมากกว่า ส่วนตัวเชื่อว่า นายวิโรจน์ไปได้อีกไกล ไม่ใช่แค่รองผู้ว่าฯ กทม.