วุฒิสภา เห็นชอบ "สุภัทรา" นั่ง กสม. คนใหม่

วุฒิสภา เห็นชอบ "สุภัทรา" นั่ง กสม. คนใหม่

ที่ประชุมวุฒิสภา พิจารณาลับ รายงาน กมธ.สอบประวัติ ผู้เสนอชื่อเป็น กสม. ก่อนลงมติ 181 :20 เสียง เห็นชอบ "สุภัทรา" นั่ง กสม. คนใหม่

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภา ได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความพระพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม วุฒิสภา ที่มี พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ เสนอรายงาน พร้อมลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบ น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อหรือไม่ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวได้ทำเป็นการลับ และมีการลงคะแนนลับ

 


 

        ทั้งนี้ภายหลังการลงคะแนน และนับคะแนนแล้วเสร็จ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง แจ้งผลการลงมติว่า ส.ว.มีมติเห็นชอบ 181 เสียง ต่อคะแนนไม่เห็นชอบ 20 เสียง และไม่ออกเสียง 17 เสียง ถือว่าน.ส.สุภัทราได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภาที่ต้องได้เสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอยู่ คือ 249 คน เท่ากับ 125 คนขึ้นไป ถือว่าน.ส.สุภัทรา เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กสม. 

วุฒิสภา เห็นชอบ "สุภัทรา" นั่ง กสม. คนใหม่

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์