“สิงคโปร์”ชวน“ไทย”เอ็มโอยูการค้าดิจิทัล

“สิงคโปร์”ชวน“ไทย”เอ็มโอยูการค้าดิจิทัล

“สิงคโปร์”จีบไทยเซ็นเอ็มโอยูความร่วมมือการส่งเสริมการค้าดิจิทัล (DEPA) วางกรอบครอบคลุม 6 ด้าน “ชัยวุฒิ” ขอศึกษา-สอบถามหน่วยงานก่อนตัดสินใจ รับเป็นประโยชน์ได้ร่วมมือมหาอำนาจ ศก.-การเงินดิจิทัล

วานนี้ (22 พ.ค.) นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์  รมว.ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม ได้ให้การต้อนรับเเละร่วมหารือกับ  นาย กาน คิม ยอง รมต.การค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ทั้งนี้ในการหารือ นาย กาน คิม ยอง ได้ขอความร่วมมือประเทศไทยในการ ลงนามสนับสนุนบันมึกข้อความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ความร่วมมือการส่งเสริมการค้าดิจิทัล หรือ DEPA 

ซึ่งครอบคลุม 6 ด้าน ได้เเก่ 1.การอำนวยความสะดวกทางการค้า, 2.ข้อมูล, 3.การชำระเงินอิเล็คทรอนิกส์ เทคโนโลยีการชำระเงิน, 4.การยืนยันตัวตนทางดิจิทัล, 5.ความเชื่อมั่นของทางธุรกิจเเละผู้บริโภค และ 6.มาตรฐาน
 

นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการทำการค้าดิจิทัล ระบบการดูแลข้อมูลไหลเวียนระหว่างประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภคทางออนไลน์ เทคโนโลยีอุบัติใหม่  เช่น AI หรือ Blockchain เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้าง เเละส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลระหว่างประเทศให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
 

นายชัยวุฒิ เปิดเผยภายหลังการหารือว่า การลงนามเอ็มโอยูเกี่ยวกับ DEPA นั้นเป็นเรื่องสำคัญ และมีรายละเอียดที่ต้องศึกษา เเละสอบถามความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน เนื่องจากเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับการค้าอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ เเละสิงคโปร์ก็เป็นศูนย์กลางการค้าเเละการเงินของภูมิภาคเเละของโลกด้วย โดยมีการวางบรรทัดฐาน หลักเกณฑ์การค้าดิจิทัลเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ในการค้าดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับระหว่างประเทศด้วย