จับตา "วุฒิสภา" เห็นชอบ "สุภัทรา" นั่ง กสม.คนใหม่

จับตา "วุฒิสภา"  เห็นชอบ "สุภัทรา"  นั่ง กสม.คนใหม่

ปธ.วุฒิสภา มีคำสั่งนัดประชุมครั้งแรก ของสมัยประชุม พบมีวาระลงมติเห็นชอบ กสม. คนใหม่ และตั้ง 4กมธ. เพื่อตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ ของกรรมการองค์กรอิสระและศาลปกครองสูงสุด

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งแรกของสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ.2565 ในวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม โดยมีวาระประชุมที่ต้องจับตา คือการลงมติให้ความเห็นชอบน.ส.สุภัทรา นาคะผิว ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)  ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อและคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อตรวจสอบประวัติ ความพระพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม วุฒิสภา ที่มีพล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. เป็นประธานกรรมาธิการฯ เสนอรายงาน

 

         ทั้งนี้ต้องจับตา ผลการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของกรรมาธิการฯ ด้วยว่าจะมีเนื้อหาสรุปไปในทิศทางใด เนื่องจากพล.อ.เลิศรัตน์ และน.ส.สุภัทรานั้น เคยดำรงตำแหน่งกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศ ในช่วงเดียวกันด้วย

         

         ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่านอกจากนั้น วุฒิสภา มีวาระแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำหน่งกรรมการในองค์กรอิสระ และ ศาล ได้แก่

 

         กรรมการป้องกันการปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.) คือ นายภูมิวิศาล เกษมสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ท.

 

         กรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คือ นายอารยะ ปรีชาเมตตา  อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

         ประธานศาลปกครองสูงสุด  คือ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์  รองประธานศาลปกครองสูงสุด

 

         และ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ที่เสนอให้วุฒิสภาพิจารณา 3 คน คือ นายสมชาย กิจสนาโยธิน ข้าราชการบำนาญกะทรวงสาธารณสุข, นายบรรยาย นาคยศ กรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ. และ พล.ท.สุรพงศ์​ เปรมบัญญัติ ข้าราชการบำนาญกระทรวงกลาโหม