กมธ.แก้กม.กยศ. เอาใจลูกหนี้ ไม่คิดเบี้ยปรับ-ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.25 % ต่อปี

กมธ.แก้กม.กยศ. เอาใจลูกหนี้ ไม่คิดเบี้ยปรับ-ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.25 % ต่อปี

"กมธ.แก้กม.กยศ" แถลงผลพิจารณา เสียงข้างมาก ไม่คิดเบี้ยปรับผิดนัดชำระ - ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.25% ต่อปี หวังลดภาระลูกหนี้ กยศ.-ลดคดีความ

          นพ.บัญญัติ เจตนจันทร์ ส.ส.ระยอง พรรคประชาธิปัตย์ ฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ( ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... แถลงผลการประชุมว่า กมธ.ได้พิจารณามาตรา 17 โดยกมธ.เสียงข้างมาก 12 ต่อ 11 เสียง มีมติไม่คิดเบี้ยปรับลูกหนี้กยศ.ที่ผิดนัดชำระหนี้คืนกองทุน จากเดิมที่ร่างพ.ร.บ.ซึ่งสภาฯรับหลักการกำหนดให้ลดเบี้ยปรับที่ 1%ต่อปี จากเดิมที่กฎหมายกำหนดที่  18% ต่อปี เหตุผลสำคัญ เพื่อเป็นการลดภาระลูกหนี้ที่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ หลังจากพบว่าปัจจุบันมีลูกหนี้ที่ถูกเรียกเบี้ยปรับจำนวนมาก และถูกฟ้องร้อง ส่วนเหตุผลของกมธ.เสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นให้คิดเบี้ยปรับ 1% ต่อปี เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการเงินของผู้กู้   

         นพ.บัญญัติ กล่าวต่อว่า กมธ.ยังมีมติให้สิทธิประโยชน์แก่ลูกหนี้กยศ. ปลอดหนี้เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา เลิกการศึกษา หรือพ้นสภาพการศึกษา โดยกำหนดไว้ในร่างพ.ร.บ.ให้ชัดเจน

 

           "กมธ.เห็นว่าการศึกษาเป็นการลงทุนและลดความเหลื่อมล้ำ คนที่กู้กยศ.คือคนด้อยโอกาสเรื่องเศรษฐกิจแต่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จึงให้กำหนดไว้ในตัวกฎหมาย สำหรับลูกหนี้กยศ.ที่ประสงค์จะชำระหนี้ทันทีหลังจบการศึกษานั้นทำได้ โดยกมธ.ให้ข้อสังเกตว่า เมื่อชำระหนี้ก่อนกำหนดระยะเวลาปลอดหนี้ กองทุนก็ควรมีโปรโมชั่น เช่น ลดเงินต้นเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เงินไหลกลับมาที่กองทุนได้เร็ว และรุ่นน้องจะมีเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เร็วขึ้น" นพ.บัญญัติ กล่าว

         นพ.บัญญัติ กล่าวอีกว่า กมธ.ยังมีมติปรับลดดอกเบี้ยจากกฎหมายปัจจุบันที่ระบุไว้ไม่เกิน 7.5 %ต่อปี ให้เป็นไม่เกิน  0.25% ต่อปี   สำหรับกรณีผู้ค้ำประกัน กมธ.อยู่ระหว่างการพิจารณา แต่มีแนวโน้มยกเลิกผู้ค้ำประกัน เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่ผู้ค้ำประกัน เช่น บิดา มารดา ครู ที่ถูกบังคับคดีเป็นจำนวนมาก โดยให้นักเรียนนักศึกษาใช้สินทรัพย์ส่วนตัวค้ำประกันตนเอง ทั้งนี้ กมธ.จะมีการลงมติเรื่องนี้ในการประชุมครั้งถัดไป.