“วัชระ”ปูดอีกหมกเม็ดปูพื้นไม้”สภาใหม่” อ้างคำสั่ง”ชวน”เร่งส่งมอบงาน

“วัชระ”ปูดอีกหมกเม็ดปูพื้นไม้”สภาใหม่” อ้างคำสั่ง”ชวน”เร่งส่งมอบงาน

“วัชระ” ปูดอีก หมกเม็ดปูพื้นไม้”สภาใหม่”ไม่ใช่”ไม้ตะเคียนทอง”ตามสัญญาก่อสร้าง ระบุอัางดำริ”ชวน”เร่งรัดสร้างเสร็จก่อนเอเปค

ที่รัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่าได้ส่งหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาฯ และนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ รองเลขาธิการสภาฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เพื่อขอให้ตรวจสอบไม้พื้นกระดาน และไม้ตงทุกแผ่นว่าเป็นไม้ตะเคียนทองทั้งหมด ตามข้อกำหนดในสัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่หรือไม่ 

พร้อมทั้งแนบหนังสือของกรมป่าไม้ที่ยืนยันว่า ไม้พื้นกระดานของรัฐสภา เป็นไม้พะยอมซึ่งไม่ตรงตามข้อกำหนดของสัญญาและมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.60 และวันที่ 12 ธ.ค.60 ที่ให้ก่อสร้างอาคารัฐสภาตลอดจนระบบงานอื่นๆให้แล้วเสร็จภายในปี 62 ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวานนี้ (17 พ.ค.) นายสาธิตได้จัดประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม คือนายปรีชา ชวลิตธำรง ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา เลขาธิการสภาฯ คณะกรรมการตรวจการจ้างฝ่ายเสียงข้างมาก ผู้แทนบริษัทควบคุมงาน (ATTA) ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา (CAMA) นายสุทธิพล พัชรนฤมล ผู้แทนบริษัท ซิโน – ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมโดยไม่มีการเชิญกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างน้อยเข้าร่วมประชุม  

 นายวัชระ กล่าวต่อว่า สาระสำคัญในการประชุม คือมีการกล่าวอ้างดำริของประธานรัฐสภา ว่าได้ให้นโยบายสำนักงานเลขาธิการฯ ให้ตรวจรับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ให้เสร็จก่อนการประชุมเอเปคในเดือน พ.ย.นี้ มีการตำหนิบริษัทผู้ควบคุมงาน และบริษัทที่ปรึกษา ว่าเหตุใดให้ความเห็นเรื่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่แก่คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่สอดคล้องกัน 

ขณะที่นายสาธิต อ้างว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แจ้งว่าจะมาร่วมการตรวจรับงานทุกครั้ง จึงขอทราบรายละเอียดว่า มีดำริจากประธานรัฐสภาจริงหรือไม่ และเพื่อความโปร่งใสขอให้มีการตรวจสอบไม้ปูพื้นทุกแผ่นในอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ทุกชั้น และไม้ตง ที่ใช้รองไม้ปูพื้นทุกแผ่น ทุกชั้น ว่าเป็นไม้ตะเคียนทองตามกำหนดในสัญญาหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้ตนจะยื่นเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสตง. ตรวจสอบต่อไป

“ผมได้รับเบาะแสจากข้าราชการในสภา ว่าไม้ตงทุกชิ้นไม่ใช่ไม้ตะเคียนทอง มีการหมกเม็ดใช้ไม้อย่างอื่น และไม้ปูพื้นส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไม้ตะเคียนทอง ฉะนั้น เพื่อสนับสนุนตามนโยบายประธานรัฐสภา ที่ให้การก่อสร้างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายทุกประการ จึงขอให้ประธานรัฐสภา สั่งให้รื้อไม้ตรงมาตรวจสอบทุกชิ้น เพราะเรื่องนี้เป็นการกระทำผิดกฎหมาย และมีการเบิกเงินค่างวดไม้ปูพื้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วในยุคของนางพรพิศ เพชรเจริญ” นายวัชระกล่าว