นายกฯ กำชับทุกภาคส่วนดูแลสิทธิประโยชน์ "ผู้ป่วยโควิด-19"

นายกฯ กำชับทุกภาคส่วนดูแลสิทธิประโยชน์ "ผู้ป่วยโควิด-19"

โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ กำชับทุกภาคส่วนดูแลสิทธิประโยชน์ "ผู้ป่วยโควิด-19" โดย รง. ยืนยัน แรงงาน ลูกจ้าง หากถูกเลิกจ้างเพราะเหตุติดเชื้อโควิด-19 มีสิทธิได้รับค่าชดเชย สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 5,633 ราย

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำทุกภาคส่วนดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 "ผู้ป่วยโควิด-19" ทุกกลุ่ม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ต้องได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะ แรงงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ยืนยันว่า  กรณีหากนายจ้างสงสัยว่าลูกจ้างเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และสั่งให้ลูกจ้างกักตัว ณ ที่พักอาศัยเพื่อเฝ้าดูอาการ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้าง เพราะถือว่าการปฏิบัติตามคำสั่งของนายจ้าง ไม่ไช่การขาดงานหรือละทิ้งหน้าที่  แต่นายจ้างสามารถตกลงกับลูกจ้างให้ใช้สิทธิการลาป่วย หรือหยุดพักผ่อนประจำปีได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

รวมไปถึงสามารถสั่งให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจจากแพทย์ ด้วยเหตุที่ลูกจ้างเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19  เพราะหากไม่ดำเนินการอาจเป็นอันตรายและกระทบต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างคนอื่น หรือกระทบต่อกิจการของนายจ้างได้ 

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3 หรือ 1546 หรือหากสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค โทร.1422 สายด่วนกรมควบคุมโรค

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยวันนี้ (18 พฤษภาคม 2565) พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ รวม 5,633 ราย จำแนกเป็น

  • ผู้ป่วยจากในประเทศ 5,632 ราย
  • ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ  1 ราย
  • เสียชีวิต 45 ราย

รวมผู้ป่วย สะสม 2,165,175 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน 8,042 ราย รวมหายป่วยสะสม 2,129,638  ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

โดยมีผู้ป่วยกำลังรักษา 60,883 ราย ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,160 ราย  เฉลี่ยจังหวัดละ 15 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 15.6

 

พิสูจน์อักษร  โดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์ นายกฯ กำชับทุกภาคส่วนดูแลสิทธิประโยชน์ "ผู้ป่วยโควิด-19"