"ไชยา" ร่อนเรื่องถึง "นายกฯ" ล้มประมูลท่อส่งน้ำอีอีซี แล้ว

"ไชยา" ร่อนเรื่องถึง "นายกฯ" ล้มประมูลท่อส่งน้ำอีอีซี แล้ว

"ไชยา" เตือนนายกฯ เดินหน้าประมูลท่อส่งน้ำอีอีซี ต่อหากเสียหายต้องรับผิดชอบ พร้อมให้ความเห็นเป็นทางออกเพื่อแก้ปัญหา

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร   ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ขอให้ยกเลิกโครงการบริหารและดำเนินกิจการท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออกแล้ว โดยมีสาระสำคัญ คือมีข้อเสนอแนะให้นายกฯสั่งยกเลิกการประมูลโครงการระบบท่อส่งน้ำอีอีซีและให้เปิดคัดเลือกบริษัทเอกชนเข้าประมูลใหม่ ให้มีการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม เป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดกว้าง ตรวจสอบได้

 

"ไชยา" ร่อนเรื่องถึง "นายกฯ" ล้มประมูลท่อส่งน้ำอีอีซี แล้ว

        หนังสือดังกล่าวยังระบุถึงผลการพิจารณาของกมธ. ซึ่งได้เชิญกรมธนารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก การประปาส่วนภูมิภาค บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด บริษัท วงศ์สยามก่อสร้าง จำกัด นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ และนายยุทธนา หยิมการุณ อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ มาให้ข้อมูลพบว่า กระบวนการคัดเลือกบริษัทมาบริหารจัดการน้ำในอีอีซีนั้น มีการกำหนดทีโออาร์ที่ไม่ชัดเจนเรื่องปริมาณน้ำที่นำมาใช้ในการคำนวณ ทำให้เกิดข้อถกเถียงเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐ และยังมีอีกหลายประเด็นที่ขาดความชัดเจนในขั้นตอนกระบวนการคัดเลือก อาทิ การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการทีโออาร์และลดสเปกทีโออาร์ลงมาในการประมูลรอบ2 ที่กรมธนารักษ์ยังชี้แจงเหตุผลได้ไม่ชัดเจน 

"ไชยา" ร่อนเรื่องถึง "นายกฯ" ล้มประมูลท่อส่งน้ำอีอีซี แล้ว

       "กมธ.ยังเห็นว่า การประมูลโครงการดังกล่าว มีแต่การใช้กฎหมายเฉพาะของหน่วยงานคือ พ.ร.บ.ที่ราชพัสุด พ.ศ.2562 ของกรมธนารักษ์เท่านั้น จึงมีข้อเสนอให้นำกฎหมายอื่นที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันและอนาคตมารองรับการขยายตัวการพัฒนาการใช้น้ำในเขตพื้นที่อีอีซี โดยให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(สกพอ.)  ที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมดำเนินการกับกรมธนารักษ์คัดเลือก  บริษัทที่จะเข้ามาบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อีอีซี อาจจะต้องออกเป็นมติครม.ให้ความเห็นชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  และให้สกพอ.ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นผู้กำหนดกลไกโครงสร้างราคาค่าน้ำในพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เหมาะสม เป็นธรรมเพื่อสร้างความมั่นคงการใช้น้ำและการบริหารเส้นท่อร่วมกัน" ความในหนังสือระบุ

"ไชยา" ร่อนเรื่องถึง "นายกฯ" ล้มประมูลท่อส่งน้ำอีอีซี แล้ว

 

       ทั้งนี้นายไชยา กล่าวว่า การดำเนินของกมธ.ตรวจสอบเฉพาะกระบวนการคัดเลือกบริษัทเอกชนมีขั้นตอนถูกต้องหรือไม่เท่านั้น ไม่ได้สอบลงลึกไปถึงขั้นว่า มีใครอยู่เบื้องหลังรับผลประโยชน์ทุจริตหรือไม่ เท่าที่ดูเบื้องต้นยังไม่พบมีการสั่งการจากบุคคลใดในการเอื้อประโยชน์ให้เอกชน ข้อเสนอของกมธ.ที่ยื่นให้พล.อ.ประยุทธ์นั้น ขึ้นอยู่กับนายกฯจะทำตามหรือไม่ หากผลสุดท้ายไม่มีการทบทวน ปล่อยให้เป็นไปตามการประมูลเหมือนเดิม ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมา รัฐบาลต้องรับผิดชอบ เพราะกมธ.ได้เตือนแล้ว