ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?"

ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?"

ชมภาพบรรยากาศ ดีเบตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" จัดโดย "เครือเนชั่น"

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 65 “เครือเนชั่น” จัดเวทีดีเบตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. “โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯกทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร ? ” ณ พาร์ค พารากอน ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีผู้สมัคร ผู้ว่าฯกทม. ร่วมเวที ประกอบด้วย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัครหมายเลข 1 สังกัดพรรคก้าวไกล นายสกลธี ภัททิยกุล ผู้สมัครหมายเลข 3 ผู้สมัครอิสระ นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 4 สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครหมายเลข 8 ผู้สมัครอิสระ และน.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครหมายเลข 11 สังกัดพรรคไทยสร้างไทย ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้สมัครหมายเลข 6 ผู้สมัครอิสระ ไม่ได้เข้าร่วมเวทีดีเบตในครั้งนี้

ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?"

ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?"

ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?" ชมภาพ เวทีดีเบต "โค้งสุดท้าย...ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. 2565 คนที่ 17 จะเป็นใคร?"