นิด้าโพล เผย คะแนนนิยม “ชัชชาติ” นำโด่ง ผู้ว่าฯ กทม.

นิด้าโพล เผย คะแนนนิยม “ชัชชาติ” นำโด่ง ผู้ว่าฯ กทม.

ผลสำรวจ นิด้าโพล คะแนนนิยม “ชัชชาติ” นำโด่ง ร้อยละ 44.58 คนกรุงอยากให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. อัศวิน อันดับ 3 สุชัชวีร์ อันดับ 4

วันที่ 1 พ.ค.65 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “สนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 2” จากการสำรวจ

เมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะเลือกให้เป็นผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

อันดับ 1 ร้อยละ 44.58 ระบุว่าเป็น ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) เพราะ เป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ ตั้งใจในการทำงาน และลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชน

อันดับ 2 ร้อยละ 11.42 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ เพราะ ขอดูนโยบายและการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครก่อน

อันดับ 3 ร้อยละ 11.27 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) เพราะ เป็นคนมีประสบการณ์ บริหารงานเก่ง และสามารถสานต่องานได้อย่างต่อเนื่อง

อันดับ 4 ร้อยละ 8.99 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีแนวคิดใหม่ ๆ และสามารถพัฒนาให้กรุงเทพฯ มีความเจริญก้าวหน้าเทียบเท่าต่างชาติได้

อันดับ 5 ร้อยละ 6.93 ระบุว่าเป็น ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) เพราะ เป็นคนรุ่นใหม่ มีอุดมการณ์ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน

อันดับ 6 ร้อยละ 5.75 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)

อันดับ 7 ร้อยละ 3.17 ระบุว่าเป็น นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) เพราะ มีประสบการณ์ในการบริหารงาน และช่วยเหลือประชาชนในกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง

อันดับ 8 ร้อยละ 2.51 ระบุว่าเป็น น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบายและเชื่อมั่นในพรรคไทยสร้างไทย

อันดับ 9 ร้อยละ 2.28 ระบุว่าเป็น น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) เพราะ เป็นคนซื่อสัตย์ ทำงานดี มีผลงาน และเป็นคนมีวิสัยทัศน์

อันดับ 10 ร้อยละ 2.14 ระบุว่า จะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

และร้อยละ 0.96 ระบุว่า อื่น ๆ ได้แก่ พันโทหญิง ฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล (อิสระ) นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ (อิสระ) น.ส.วัชรี วรรณศรี (อิสระ) ดร.ประยูร ครองยศ (อิสระ) และนายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ (อิสระ)

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจสนามเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 65 รอบที่ 1 พบว่า

ผู้ที่ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ มีสัดส่วนลดลง ในขณะผู้ที่ระบุว่า ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (อิสระ) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง (อิสระ) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.วิโรจน์ ลักขณาอดิศร (พรรคก้าวไกล) ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) นายสกลธี ภัททิยกุล (อิสระ) น.ต.ศิธา ทิวารี (พรรคไทยสร้างไทย) น.ส.รสนา โตสิตระกูล (อิสระ) และจะไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น  

ท้ายที่สุดคำถามที่ประชาชนต้องการจะถามผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. พบว่า

ตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น (จำนวน 660หน่วยตัวอย่าง)

ร้อยละ 23.34 ระบุว่า ท่านจะมีวิธีแก้ปัญหาเรื่องการจราจร (รถติด) ในกรุงเทพฯ อย่างไร

ร้อยละ 14.09 ระบุว่า นโยบายที่หาเสียงสามารถทำได้จริง หรือไม่

ร้อยละ 13.33 ระบุว่า ท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในกรุงเทพฯ อย่างไร

ร้อยละ 9.09 ระบุว่า คุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพฯ ในมุมมองของผู้สมัครเป็นอย่างไร

ร้อยละ 8.94 ระบุว่า ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้อง ค่าครองชีพของคนกรุงเทพฯ อย่างไร

ร้อยละ 8.03 ระบุว่า ท่านมีวิธีการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองในกรุงเทพฯ อย่างไร

ร้อยละ 6.67 ระบุว่า ปัญหาแรกที่ท่านต้องการแก้ไขเมื่อเป็นผู้ว่าฯ กทม. คืออะไร

ร้อยละ 5.00 ระบุว่า ท่านจะจัดระเบียบการขายของบนทางเท้า อย่างไร

ร้อยละ 4.09 ระบุว่า ท่านจะแก้ไขปัญหาถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ อย่างไร

ร้อยละ 3.03 ระบุว่า ท่านมีแนวทางจัดการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ อย่างไร

ร้อยละ 1.97 ระบุว่า ท่านจะจัดการปัญหาฝุ่น ควัน และมลพิษทางอากาศในกรุงเทพฯ อย่างไร

ร้อยละ 1.06 ระบุว่า ท่านจะแก้ปัญหาการทุจริตในกรุงเทพฯ อย่างไร

ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ท่านจะทำอย่างไร ให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ปลอดภัยและน่าอยู่

ร้อยละ 0.30 ระบุว่า ท่านจะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในกรุงเทพฯ อย่างไร และท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องคนเร่ร่อน คนไร้บ้าน ในกรุงเทพฯ อย่างไร ในสัดส่วนที่เท่ากัน 

นิด้าโพล เผย คะแนนนิยม “ชัชชาติ” นำโด่ง ผู้ว่าฯ กทม.