ส.ส.-ส.ว.ยันไร้สัญญาณโหวตคว่ำ “กฎหมายลูก” เตรียมชงร่าง ปธ.รัฐสภา 24 พ.ค.

ส.ส.-ส.ว.ยันไร้สัญญาณโหวตคว่ำ “กฎหมายลูก” เตรียมชงร่าง ปธ.รัฐสภา 24 พ.ค.

ฝ่ายค้าน-รัฐบาลประสานเสียงไร้สัญญาณ ส.ส.-ส.ว.โหวตคว่ำ “กฎหมายลูก” เตรียมชงร่างต่อ ปธ.รัฐสภา 24 พ.ค. “หมอชลน่าน” กมธ.ข้างน้อยยังยื้อขอบัตร 2 ใบแต่เบอร์เดียว จับตาช่วงรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 66 อาจมีเหตุสะดุดได้

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2565 ที่รัฐสภา นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ส.ว.ในฐานะคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ร่วมเสวนาถึงทิศทาง ร่างกฏหมายลูกเลือกตั้งคว่ำหรือไปต่อ ผ่านรายการพบผู้ชมผู้ฟัง ออนไลน์ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

โดยนายดิเรกฤทธิ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า การพิจารณาร่างกฎหมายลูกการเลือกตั้งนั้น มีสัดส่วนกรรมาธิการหลากหลายจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งการทำงานที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดีและเป็นไปตามกรอบ ซึ่งไทม์ไลน์ที่สำคัญขณะนี้คือวันที่ 18 พ.ค.นี้ จะเชิญผู้แปรญัตติชี้แจงและนำเสนอการแปรญัตติแก่คณะกรรมาธิการ และวันที่ 19 พ.ค. จะพิจารณาร่างกฎหมายโดยภาพรวม เพื่อวันที่ 24 พ.ค. จะยื่นร่างกฎหมายที่พิจารณาเสร็จแล้วต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

ส่วนนายชินวรณ์ กล่าวถึงประเด็นเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบต่างเบอร์ ว่า ระบบบัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ ประเทศไทยเคยใช้มาแล้วจากการเลือกตั้งเมื่อปี 40 และปี 50 โดยบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนบริบททางการเมืองในการทำให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้งทั้งผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ หรือที่ประชาชนส่วนใหญ่เรียกว่าเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ขณะเดียวกันบัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบ จะไม่ทำให้คะแนนเสียงไม่ตกน้ำ และจะไม่เกิดปัญหาเรื่องบัตรเขย่งด้วย

สำหรับการคำนวณสัดส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อนั้น นายชินวรณ์ กล่าวว่า จะเป็นการนำคะแนนจากการเลือกตั้งทั้งหมดมาหารด้วย 100 และนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเป็นตัวกลางหารไปยังพรรคการเมืองต่างๆ ตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้ ซึ่งเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวจะเป็นสัดส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคจะได้ ทั้งนี้พรรคเล็กจะมีโอกาสเข้ามานั่งในสภาตามบัตรเลือกตั้ง 2 ใบหรือไม่ ต้องยอมรับว่าบัตรเลือกตั้งแบบ 2 ใบส่งผลกระทบต่อพรรคเล็ก ตนเห็นใจพรรคเล็กในประเด็นนี้ ดังนั้นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงพยายามแก้จุดอ่อนที่เป็นข้อจำกัดของพรรคเล็ก เช่น ให้ทุกพรรคการเมืองสามารถเสนอรายชื่อส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ โดยกฎหมายเดิมพรรคการเมืองจะต้องส่งผู้สมัคร ส.ส.ไม่น้อยกว่า 100 เขต จึงจะสามารถจัดทำบัญชีรายชื่อได้

ขณะที่ นพ.ชลน่าน ในฐานะ กมธ.เสียงข้างน้อย กล่าวถึงในเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเบอร์เดียวกัน ว่า  จะยิ่งส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสามารถเข้าถึงการเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ได้ง่ายที่สุด และยังเป็นการส่งเสริมพรรคการเมืองให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถนำเสนอนโยบายได้อย่างชัดเจน แต่บัตรเลือกตั้ง 2 ใบต่างเบอร์ จะเกิดความยุ่งยากในการจัดเลือกตั้ง เพราะ กกต.จะต้องพิมพ์บัตรเลือกตั้งกว่า 400 แบบโดยเฉพาะเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ยืนยันว่า เมื่อร่างกฎหมายลูกเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 กรรมาธิการเสียงข้างน้อยจะยังสู้ต่อส่วนที่ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญและการซื้อเสียงนั้น ยังไม่มีหลักวิชาการเข้ามาสนับสนุน ส่วนตัวเชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาจะสามารถยอมรับเหตุผลดังกล่าวในวาระที่ 3 ได้

ส่วนประเด็นมีปัจจัยใดส่งผลต่อการลงมติคว่ำร่างกฎหมายลูกหรือไม่นั้น นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ในมุมผู้จัดทำร่างกฎหมายขณะนี้ ยังมั่นใจว่าไม่มีปัจจัยใดที่จะทำให้กฎหมายลูกไม่ผ่าน ซึ่งการเมืองไทยไม่มีสิ่งใดที่แน่นอน วิกฤติทางการเมืองเป็นเรื่องที่แปรปวน สิ่งที่จะทำให้กฎหมายลูกไม่ผ่านได้มีแค่ 2 ประเด็นคือโดยสมาชิกรัฐสภา หรือเกิดการยุบสภาก่อนกฎหมายลูกจะผ่าน ดังนั้นเวลานี้ความเป็นไปได้โดยสมาชิกรัฐสภาจะคว่ำนั้น เมื่อพิจารณาย้อนหลังไปถึงวันรับร่างกฎหมายยังมีสัญญาณที่ดี เว้นแต่กรณีที่ต้องการสืบทอดอำนาจโดยไม่ต้องการยุบสภาก็อาจจะเกิดการคว่ำร่างกฎหมายลูกได้ นั่นคือผู้มีอำนาจต้องการอยู่ในอำนาจโดยใช้ช่องทางการไม่มีกฎหมายลูก จึงจะไม่มีการเลือกตั้ง

“สิ่งที่น่ากังวลคือช่วงการรับร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. เป็นช่วงวาระรับหลักการในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ หากมีวิกฤติตรงนั้น ทุกอย่างก็จบ“ นพ.ชลน่าน กล่าว

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวด้วยว่า เป็นห่วงเรื่องการยุบสภาว่าจะใช้กฎหมายใดเพื่อรองรับการเลือกตั้ง แม้นักวิชาการได้ออกมาเปิดเผยว่า ครม.สามารถออกพระราชกำหนดเพื่อนำมาบังคับใช้ได้ แต่พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ออกมาเพื่อบังคับใช้แทน พ.ร.บ. ไม่สามารถบังคับใช้แทน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป. ) ได้ และการจะให้ กกต.เป็นผู้พิจารณาออกประกาศก็เสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย ซึ่งกรณีดังกล่าวจะเกิดกรณีเดดล็อกต่อประเทศ แต่จะมีประโยชน์ต่อรัฐบาลที่จะรักษาการได้ยาว หากรัฐบาลคิดที่จะอยู่ต่อโดยใช้กรณีดังกล่าว ตนมองว่าเป็นการคิดร้ายต่อประเทศและประชาชน เป็นวิธีที่ไม่ควรคิด