"เสกสกล" ไขก๊อก "รวมไทยสร้างชาติ" เซ่นคลิปเสียง "จุรีพร" รักษาภาพพจน์ พรรค

"เสกสกล" ไขก๊อก "รวมไทยสร้างชาติ" เซ่นคลิปเสียง "จุรีพร" รักษาภาพพจน์ พรรค

"เสกสกล" ยื่น "กกต." ไขก๊อก จากสมาชิก "พรรครวมไทยสร้างชาติ" เซ่นปม คลิปเสียง "จุรีพร" ไม่ให้เกิดความด่างพร้อย ลำบากใจต่อ กก.บห. รักษาภาพพจน์ของพรรค

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี และอดีตประธานอนุกรรมการแก้ปัญหาการขายสลากแพง เปิดเผยถึงกรณีตามที่มีข่าวเรื่องคลิปเสียงระหว่างตนกับนางจุรีพรสินธุไพร ซึ่งเกี่ยวพันเรื่องเงินจำนวน 15 ล้านบาท ตามปรากฏเป็นข่าวที่ทราบกันโดยทั่วไปนั้นในเรื่องนี้ตนได้แสดงจุดยืนชัดเจนในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจของตนเพื่อเป็นบรรทัดฐานทางการเมือง โดยการลาออกจากตำแหน่งทางการเมืองแล้วนั้น

เพื่อให้ภาพพจน์และการขับเคลื่อนของพรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นไปในทางที่ดีในสายตาพี่น้องประชาชน ไม่ให้เกิดความด่างพร้อยเสียหายต่อทางพรรค และความลำบากใจต่อคณะกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติ และตนต้องการให้พรรคเป็นที่ยึดโยงและเป็นสถาบันหลักสำคัญ ได้ทำงานตามนโยบายตอบสนองให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนในภายภาคหน้าได้อย่างราบรื่นตามเจตนารมณ์ของพรรคฯ

"เสกสกล" ไขก๊อก "รวมไทยสร้างชาติ" เซ่นคลิปเสียง "จุรีพร" รักษาภาพพจน์ พรรค

"ผมจึงได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 เป็นต้นไป" นายเสกสกล กล่าว