โพลมธ.ชี้ "สุชัชวีร์”คะแนนเบียด“ชัชชาติ” “อัศวิน”แซง"วิโรจน์"รั้งอันดับ 3

โพลมธ.ชี้ "สุชัชวีร์”คะแนนเบียด“ชัชชาติ” “อัศวิน”แซง"วิโรจน์"รั้งอันดับ 3

โพลธรรมศาสตร์ สำรวจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. คร้้งที่ 4 “ชัชชาติ” คะแนนยังนำ “สุชัชวีร์” ตามเบียดมาติดๆ “อัศวิน” แต้มพุ่งแซง “วิโรจน์” ขึ้นอันดับ 3 ยังไม่ตัดสินใจเลือกใครอีก 10 เปอร์เซ็นต์ผห

วันนี้ (26 เม.ย.65) สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (โผลมธ.) เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 4 ระบุว่า จากการที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร (กทม.)  โดยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 

สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเขตละไม่น้อยกว่า 400 ตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจโดยการสัมภาษณ์ประชาชนรายแขวง จำนวน 180 แขวงใน กทม. สำรวจระหว่างวันที่ 15 - 22 เมษายน 2565 จำนวนทั้งสิ้น 20,377 ตัวอย่าง
 

โดยมีผลสำรวจครั้งที่ 4 เป็นดังนี้
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้คะแนนร้อยละ 27.93 
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ คะแนนร้อยละ 21.95 
พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง คะแนนร้อยละ 14.68 
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร คะแนนร้อยละ 10.16 
น.ต.ศิธา ทิวารี คะแนนร้อยละ 7.41 
นายสกลธี ภัทยะกุล คะแนนร้อยละ 3.50
น.ส.รสนา โตสิตระกูล คะแนนร้อยละ 2.44 
อื่นๆ คะแนนน้อยละ 0.22 
ยังไม่ตัดสินใจ คะแนนร้อยละ 10.18 
ไม่ใช้สิทธิ์ (No Vote) / ไม่เลือก (Vote No) คะแนนร้อยละ 1.52
 

โพลมธ.ชี้ "สุชัชวีร์”คะแนนเบียด“ชัชชาติ” “อัศวิน”แซง"วิโรจน์"รั้งอันดับ 3