"กรรมการสรรหา ป.ป.ช." เลือก "อารยะ" นั่ง ป.ป.ช. ส่ง "วุฒิสภา" ลงมติเห็นชอบ

"กรรมการสรรหา ป.ป.ช." เลือก "อารยะ" นั่ง ป.ป.ช. ส่ง "วุฒิสภา" ลงมติเห็นชอบ

กรรมการสรรหา ป.ป.ช. ลงมติ 6:3 เลือก "อารยะ ปรีชาเมตตา" นั่ง ป.ป.ช. เตรียมส่ง "วุฒิสภา" ตรวจสอบคุณสมบัติ ลงมติเห็นชอบหรือไม่

            ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 22 เมษายน ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน โดยมีประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุม  ได้พิจารณารับรองรายงานการคัดเลือกบุคคลที่เข้ารับการสรรหา ที่มีมติ 6 ต่อ 3 เลือกนายอารยะ ปรีชาเมตตา อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นผู้ได้รับการสรรหา

            และหลังจากที่กรรมการสรรหาพิจารณารายงานแล้วเสร็จ ได้ส่งให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อส่งให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พิจารณาบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป

 

 

 

            ทั้งนี้มีรายงานข่าวแจ้งว่าสำหรับการลงมติเลือกนายอารยะดังกล่าว กรรมการได้ลงมติถึง 3 รอบกว่าจะลงคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด คือ ได้คะแนนเสียง 2 ใน 3 จากรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 คน