ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันเอกราชราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันเอกราชราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล วันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ความว่า 

สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะฮ์ ที่ 2 อิบน์ อัลฮุซัยน์ แห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

กรุงอัมมาน

ในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

ตลอดห้าทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดำเนินมาระหว่างประเทศไทย และราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน มีรากฐานอันมั่นคงจากความปรารถนาดีและสัมพันธไมตรีที่เจริญงอกงาม หม่อมฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยมิตรภาพอันดีดังกล่าว เราจะร่วมกันสร้างเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิด ในด้านต่าง ๆ ต่อไป ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์สุขและความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว