ในหลวง พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยปธน.อิหร่าน ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยปธน.อิหร่าน ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยในการที่ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามหร่าน ในการที่ นายซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี (Mr. Sayyed Ebrahim Raisi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ถึงแก่อสัญกรรม จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออก สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 ความว่า 

ฯพณฯ นายโมฮัมมัด โมคเบร์

รักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

กรุงเตหะราน

ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง จากการถึงแก่อสัญกรรมอย่างกะทันหันของนายซัยยิด อิบรอฮีม เราะอีซี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่จังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันออก ในเที่ยวบินกลับจากการปฏิบัติภารกิจ เหตุการณ์ดังกล่าว นับเป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากการอุทิศตนอย่างแน่วแน่เพื่อเสริมสร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศและประชาชนชาวอิหร่าน ทั้งยังเป็นการสูญเสียนายฮุซัยน์ อะมีร อับดุลลอฮิยอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอีกด้วย

ข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และประชาชนชาวอิหร่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวของผู้เสียชีวิต สำหรับการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าครั้งนี้ 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว