กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ วังสระปทุม

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันนี้ (20 เมษายน 2567) เวลา 14.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ นำศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565 เฝ้า ฯ รับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 

สาขาทัศนศิลป์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร (ภาพพิมพ์) นายเจตกำจร พรหมโยธี (สถาปัตยกรรมผังเมือง) นายดิเรก สิทธิการ (งานสลักดุนเครื่องเงินและโลหะ) นายฤกษ์ฤทธิ์ แก้ววิเชียร (สถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์)

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565

 

สาขาวรรณศิลป์ ศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์ นายบุญเตือน ศรีวรพจน์

สาขาศิลปะการแสดง นางนพรัตน์ศุภาการ หวังในธรรม (ละครรำ) นายสมชาย ทับพร (ดนตรีไทย - ขับร้อง) นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร (หมอลำประยุกต์) นายธงไชย แมคอินไตย์ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง) นายสมเถา สุจริตกุล (ดนตรีสากล - ประพันธ์เพลงร่วมสมัย) นายประดิษฐ ประสาททอง (ละครร่วมสมัย)

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม และผู้ติดตามศิลปินแห่งชาติ ร่วม เฝ้า ฯ ด้วย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่ เข็มเชิดชูเกียรติแก่ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2565