ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตประธานาธิบดีชิลี ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยอดีตประธานาธิบดีชิลี ถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตประธานาธิบดีชิลี ถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี ในการที่ นายเซบัสเตียน ปิญเญรา เอเชนิเก (Mr. Sebastián Piñera Echenique) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี ถึงแก่อสัญกรรม 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ความว่า 

ฯพณฯ นายกาบริเอล โบริก ฟอนต์

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี

กรุงซันติอาโก

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง จากการถึงแก่อสัญกรรมอย่างกะทันหันของนายเซบัสเตียน ปิญเญรา เอเชนิเก อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐชิลี จากเหตุเฮลิคอปเตอร์ตก การจากไปของท่านซึ่งเป็นผู้นำผู้อุทิศตนเพื่อสร้างความวัฒนาผาสุกให้แก่ประเทศและประชาชน นับเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน ตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี และประชาชนชาวชิลี ในการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้        

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว