ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่กำลังพล เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่กำลังพล เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พวงมาลา และพระราชทานเพลิงศพแก่กำลังพลสมาชิกอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลพร่อน เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ สมาชิกเอก สนธิยา  ไชยสิทธิ์

ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายตามประกบยิ่งใส่ ขณะกำลังพลสมาชิกอาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลพร่อน เดินทางกลับจากภารกิจรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เหตุเกิดบริเวณถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านโคกยาง หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสิทธิสารประดิษฐ์ หมู่ที่ 5 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่กำลังพล เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย

 

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่กำลังพล เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

 

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่กำลังพล เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ในหลวง พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ แก่กำลังพล เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษและพระราชทานพระมหากรุณาในการพระราชทานเพลิงศพแก่ สมาชิกเอกสนธิยาฯ  ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกสนธิยาฯ อย่างหาที่สุดมิได้