ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติเซอร์เบีย

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติเซอร์เบีย

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ความว่า 

ฯพณฯ นายอะเล็กซานดาร์ วูชิช

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย 

กรุงเบลเกรด

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขอส่งคำอำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเซอร์เบียมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรือง

 

 

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยความเข้าใจอันดีและความมุ่งมั่นร่วมกัน ประเทศไทยและสาธารณรัฐเซอร์เบีย จะเสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์ต่อกัน โดยเฉพาะในด้านการค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว