ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ปธน.นามิเบียถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ปธน.นามิเบียถึงแก่อสัญกรรม

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ในการที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียถึงแก่อสัญกรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียคนใหม่ ในการที่ นายฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ (Mr. Hage Gottfried Geingob) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย                            ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ความว่า 

ฯพณฯ นายนันโกโล อึมบุมบา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบีย


กรุงวินด์ฮุก


ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่ง ต่อการถึงแก่อสัญกรรมของท่านประธานาธิบดีฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ แห่งสาธารณรัฐนามิเบีย การจากไปของท่านเป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่ง ในฐานะผู้ได้อุทิศตนเพื่อความเจริญมั่นคงของประเทศและประชาชนชาวนามิเบีย
 

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจมายังท่าน ตลอดถึงประชาชนชาวนามิเบีย และครอบครัวของท่านประธานาธิบดีฮาเก กอตต์ฟรีด เกนโกบ ในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย)  มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว