ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลามหามงคล สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี วันนี้ (26 พ.ค.66) ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  กองบัญชาการนายตำรวจ ราชองครักษ์ประจำพระองค์ และจิตอาสาพระราชทาน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

พร้อมใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ ศาลามหามงคล สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  เป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิต โดยในวันนี้ มีข้าราชบริพารผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิตได้ จำนวน 258 คน ได้โลหิตจำนวนรวม 116,100 ซีซี 

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี ทั้งนี้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรอง สำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป ซึ่งความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้ แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละ อุทิศตน ช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข