สำนักพระราชวังเชิญชวนจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา พระราชพิธีวิสาขบูชา 2566

สำนักพระราชวังเชิญชวนจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา พระราชพิธีวิสาขบูชา 2566

สำนักพระราชวัง เชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีวิสาขบูชา 3 มิถุนายนนี้ ที่วัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง

สำนักพระราชวัง เผยแพร่ข้อประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ ว่า สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ขอให้ปฏิบัติดังนี้

-สามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.00 น. 

-โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน 70 เซนติเมตร

สำนักพระราชวังเชิญชวนจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา พระราชพิธีวิสาขบูชา 2566

-โคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน 7 กิโลกรัม

-โคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดมาให้พร้อม โดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน 25 วัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ และขอให้มีสายไฟยาวประมาณ 2 เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้ติดมาด้วย

สำนักพระราชวังเชิญชวนจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา พระราชพิธีวิสาขบูชา 2566

-ขอให้มีบัตรชื่อเจ้าของโคมตรา จำนวน 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งติดที่โคมตราหรือเทียน อีกฉบับหนึ่งส่งที่เจ้าหน้าที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ทั้งนี้ สามารถติดต่อแผนกวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักงานพระคลังข้างที่ กรมบังคับการสำนักพระราชวัง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2623 5500 ต่อ 2062, 2063, 2064 

สำนักพระราชวังเชิญชวนจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา พระราชพิธีวิสาขบูชา 2566

สำนักพระราชวังเชิญชวนจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา พระราชพิธีวิสาขบูชา 2566

สำนักพระราชวังเชิญชวนจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา พระราชพิธีวิสาขบูชา 2566

สำนักพระราชวังเชิญชวนจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา พระราชพิธีวิสาขบูชา 2566

สำนักพระราชวังเชิญชวนจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา พระราชพิธีวิสาขบูชา 2566