สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงให้ความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดและขาดโอกาส หนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง คือโครงการในพระราชดำริ สโมสรบีบีจี

สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เริ่มต้นดำเนินงานภายใต้สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ ต่อมาพัฒนาเป็นสโมสรกีฬาบีบีจี หรือ BBG CLUB มีบทบาทหลัก คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้าน จนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬา สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ปัจจุบันมีประเภทกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และฟุตบอล มีเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการกับสโมสรฯ 883 คนทั่วประเทศ สร้างโรงยิมให้เยาวชนฝึกซ้อมแล้ว 13 แห่ง และในอนาคตจะขยายอีก 6 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงาน BBG PRINCESS CUP 2022 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน พระราชทานพระราชดำรัส ใจความตอนหนึ่งว่า 

สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

"นับเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เห็นเด็กและเยาวชนทั่วประเทศรวมถึงเด็กและเยาวชนจากสถานพินิจฯ สถานสงเคราะห์ และเด็กๆ ในโครงการของสโมสรได้มาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬามืออาชีพในวันนี้ 

การแข่งขันในครั้งนี้ จะเป็นเวทีให้นักกีฬาสโมสรกีฬาบีบีจี เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจฯ สถานสงเคราะห์ และเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ถิ่นทุรกันดารที่มีศักยภาพ แต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเอง 

ได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกับนักกีฬามืออาชีพทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างเท่าเทียม ให้ทุกคนได้แสดงความสามารถ ที่ได้ทุ่มเททั้งแรงใจและแรงกายฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมา

สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

การจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้เป็นสิ่งที่ยาก เพราะต้องเสียสละ ทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงกาย ฝึกฝนตนเองให้แข็งแรง ให้มีความสามารถในกีฬาของตน เพื่อพร้อมในการแข่งขันและได้ชัยชนะมา ถึงเวลาเข้าแข่งขันก็ต้องมีสมาธิ สติที่ดี เพื่อที่จะได้ทำได้เต็มที่ตามที่ฝึกฝน 

ดังนั้นในการแข่งขันครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนภาคภูมิใจใน ผลการแข่งขันของตน ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ สิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว"

สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทอดพระเนตรการแข่งขันแบดมินตันนัดพิเศษ ประเภททีมคู่เปิดสนามในพิธีเปิดการแข่งขัน ระหว่างนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ร่วมกับศิลปินนักแสดงและนักกีฬาจากสโมสรบีบีจี ทรงให้กำลังใจนักกีฬาที่ร่วมการแข่งขัน 

ทรงพระเกษมสำราญในระหว่างที่ผู้เล่นแต่ละฝ่าย พลัดกันทำคะแนน สรุปผลการแข่งขันเสมอกัน 1 ต่อ 1 เซ็ต อีกทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการและร้านค้าของสโมสรบีบีจี การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกภายใต้แบรนด์ BBG ในคอลเลกชันต่าง ๆ ทรงฉายพระรูปร่วมกับผู้ร่วมงาน ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

เช่นเดียวกับ พระราชกรณียกิจในต่างจังหวัด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกำลังใจเด็กและเยาวชน ทรงเปิดโครงการ “ให้โอกาส สร้างคน BBG Young Table Tennis”และเปิดยิมกีฬาเทเบิลเทนนิส ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ในการนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้แทนเด็กและเยาวชนจำนวน 3 ราย เฝ้าฯ รับพระราชทานอุปกรณ์และเครื่องแต่งกายกีฬา จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงชุด “สุราษฎร์ธานีเมืองคนดี” โดยเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ 

เสด็จไปทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายโครงการ “BBG Young Table Tennis” ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์งานฝีมือเด็กและเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ การสาธิตฝึกอบรมกีฬาเทเบิลเทนนิส และทรงตีปิงปองร่วมกับเด็กและเยาวชน ภายในยิมกีฬาเทเบิลเทนนิสดังกล่าว เป็นที่ปลาบปลื้มปีติแก่ผู้ร่วมงานในวันนั้น

สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ สโมสรบีบีจี โอกาสของผู้พลั้งพลาด โครงการพระราชดำริ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

 

ที่มา : BBG Club