ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

ในหลวง  มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายมุฮัมมัด วะลัด อัลฆอซวานี

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย

กรุงนูแอกชอต

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพรด้วยใจจริงให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวมอริเตเนียมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบไป

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียจะยังคงร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว