หนุน'สินค้าไทย นวัตกรรมคนไทย'ส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์รพ.ตำรวจ

หนุน'สินค้าไทย นวัตกรรมคนไทย'ส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์รพ.ตำรวจ

'บิ๊กเด่น' ผบ.ตร.สนับสนุน สินค้าไทย นวตกรรมที่คนไทยคิดค้นพัฒนา ชูความสามารถคนไทย พัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อตอบโจทย์ชีวิต preventive ส่งมอบความสุขก่อนอำลา  ฝากผลงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการเเพทย์รพ.ตำรวจ เเละ ประชาชน

Smart handy นวัตกรรมการฆ่าเชื้อที่คิดค้นพัฒนาขึ้นโดยคนไทยเพื่อคนไทย ผลงานคนไทย ที่ 'บิ๊กเด่น' พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์  กิตติประภัส  ผู้บัญชาการตำรวจเเห่งชาติ สนับสนุนให้ความสำคัญเป็นประธานการรับมอบเครื่องฆ่าเชื้อจากบริษัท เอชเคแมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด มูลค่า กว่า 1.6 ล้านบาท ส่งต่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ที่โรงพยาบาลตำรวจ

โดยมี พล.ต.ท.โสภณรัชต์   สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่รพ.ตำรวจ , พล.ต.ท.บุณยรัสน์   พุกกะเวส
นายแพทย์(สบ8) รพ.ตำรวจ ,พล.ต.ต.วัชรินทร์ พิภพมงคล นายแพทย์ (สบ7) รพ.ตำรวจ , รศ.พล.ต.ต.กิตติ์ธนทัต  เลอวงศ์รัตน์ รอง พตร. ,พล.ต.ต.สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์ รอง พตร. ,พล.ต.ต.ไพบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ รอง พตร. และ พล.ต.ต.หญิง รชยา บุรพลพิมาน ผบก.อก.รพ.ตร. พร้อมคณะเเพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลตำรวจ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ผบ.ตร. อำลาตำแหน่ง ฝากตำรวจรักสามัคคี คิดถึงส่วนรวม มากกว่าส่วนตัว

ไทยนิ่ง! ดัชนีนวัตกรรมโลก คงอันดับ 43 เหมือนเดิม

 

นวัตกรรมการฆ่าเชื้อ รพ.ตำรวจ

Smart handy เป็นนวัตกรรมการฆ่าเชื้อ เครื่องนี้ 'จิรัฏฐ์ณิชชา หุวะนันทน์' ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท เอชเค แมเนจเมนท์ แอนด์ เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด  เป็นผู้ออกเเบบ เเละทำR&Dโดยคณะอาจารย์เเละนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีการทดสอบการฆ่าเชื้อ วิจัยการประสิทธิภาพ จากคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเข้าถึงประสิทธิภาพที่สมบูรณ์ และประโยชน์ในการฆ่าเชื้อโรคที่ติดมากับผิวสัมผัส เช่นกระเป๋า ถุง สิ่งของต่างที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุการติดต่อเเผ่เชื้อโรค  อีกทั้งยังประสบผลสำเร็จในการวิจัย พบความโดดเด่นของเครื่อง ที่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดี

หนุน'สินค้าไทย นวัตกรรมคนไทย'ส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์รพ.ตำรวจ

 

ผลวิจัยรับรอง ลดการแพร่ระบาดเชื้อจากสิ่งของสู่คน

มีผลการรับรองการวิจัยว่าสามารถลดการระบาดเเพร่เชื้อจากสิ่งของสู่คนด้วยระยะเวลารวดเร็ว เป็นการฆ่าเชื้อด้วยเเสง UVC ความยาวคลื่นที่ 254 นาโนเมตร โดยสายพานลำเลียง ที่สามารถฆ่าเชื้อได้ภายในระยะเวลา15วินาที สามารถฆ่าเชื้อได้ทั้งไวรัส เชื้อเเบคทีเรีย ที่มีความเข้มเเข็งถึง 4 เท่าของไวรัส ทั้งยังรองรับระบบIOT ที่สามารถตรวจนับสิ่งของ แจ้งเตีอนระบบขัดขัอง  ตรวจวัดอุณหภูมิ และอื่นๆ

ด้วยกระบวนการ Preventive ที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจมากขึ้นกับการลดเชื้อที่ติดมากับสิ่งของทั้งยังปลอดภัย ต่อ มนุษย์เเละสิ่งเเวดล้อม โดยมูลค่าของเครื่องฆ่าเชื้อ Smart handy ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการฆ่าเชื้อ โดยคนไทยเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้น  เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรทางการเเพทย์ ผู้ป่วย เเละประชาชนทั่วไป ได้เข้าเเละออกรพ. อย่างมั่นใจ ไม่ต้องเสี่ยงต่อการนำเชื้อโรคติดกลับไปยังครอบครัว คนรัก ชีวิตจะมีความสุขยั่งยืน ด้วย  innovation life by Smart handy. เป็น 1ในเทคโนโลยีน่าจับตามอง ที่คนไทยคิด คนไทยทำ เพื่อคนไทย  หวังขับเครื่องนวัตกรรมสู่เวทีสากล

หนุน'สินค้าไทย นวัตกรรมคนไทย'ส่งต่อบุคลากรทางการแพทย์รพ.ตำรวจ