AQUA ย้ำโอกาสสุดท้าย ลงทุนหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง 6%

AQUA ย้ำโอกาสสุดท้าย ลงทุนหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง 6%

AQUA ย้ำโอกาสสุดท้าย ลงทุนหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง 6% พร้อมประกาศรับคืนเงินมัดจำการลงทุน 85 ล้านบาท เล็งใช้ต่อยอดธุรกิจต่อเนื่อง

หลังจากที่ บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AQUA ได้เปิดจองซื้อ "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ. 2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" ไปเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถซื้อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านทาง TrueMoney Wallet ซึ่งนักลงทุนทั่วไปมีขั้นต่ำการซื้อเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท เท่านั้น และทวีคูณครั้งละ 50,000 บาท โดย หุ้นกู้ ตัวดังกล่าวมีหลักประกันรวมมูลค่าสูงถึง 1,200 ล้านบาท หรือคิดเป็น 120% ของมูลค่าหุ้นกู้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายจ่ายผลตอบแทน 6% ทุกๆ 3 เดือน อีกด้วย

นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ AQUA กล่าวว่า นักลงทุนสามารถจองซื้อหุ้นกู้ได้ทั้งจาก บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ หรือผ่านทาง TrueMoney Wallet ที่สามารถทำการซื้อหุ้นกู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกสบายของนักลงทุนทุกท่าน โดยสามารถซื้อหุ้นดังกล่าวได้จนถึงเวลา 5 โมงเย็น ของวันที่ 29 พฤษภาคม หรือวันนี้เท่านั้น สำหรับนักลงทุนทั่วไปซื้อขั้นต่ำแค่เพียง 50,000 บาท ก็สามารถได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน

"AQUA เป็น Investment Company ที่สามารถจัดการการเงินได้ดี มีรายได้จากการลงทุน (investment income) ที่มั่นคง มีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง จากกลุ่มธุรกิจ Mega Trend ของบริษัทฯ ที่เป็นธุรกิจ Sunrise สามารถเติบโตได้เป็นอย่างดี สอดคล้องไปกับกระแสทิศทางการลงทุนของทั่วโลก และทางบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินลงทุนอย่างชัดเจน โดยจะนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน เพื่อต่อยอดทุกธุรกิจในเครือให้เกิดกำไรและประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกท่านต่อไป"

ด้านความคืบหน้าการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ในธุรกิจสายการบินแห่งหนึ่ง ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับคืนเงินมัดจำจำนวน 85 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยคืนแล้วและบริษัทฯ ยังคงสงวนสิทธิในการซื้อหุ้นในธุรกิจสายการบินไว้ที่ร้อยละ 10 จากมูลค่า 7,000 ล้านบาท นอกจากนี้การใช้สิทธิในการซื้อหุ้นดังกล่าวจะอยู่ภายใต้การพิจารณาและตัดสินใจของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว เนื่องจาก AQUA เล็งเห็นถึงการฟื้นตัวของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อรอระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การลงทุนต่อไปในอนาคต
 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ฯ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวนผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และศึกษาวิธีการจองซื้อหุ้นกู้ AQUA ได้ผ่าน TrueMoney Wallet หรือ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-4004