10 โรงเรียนนำร่อง สอนเด็กๆ ให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก

10 โรงเรียนนำร่อง สอนเด็กๆ ให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก

อีกโครงการนำร่อง 10 โรงเรียนเพื่อให้ความรู้กับเด็กๆ และคุณครู ในเรื่องการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกในกทม. เพื่อให้ชุมชนรู้จัดการลูกน้ำยุงลายที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรค 

อีกกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกที่เป็นหนึ่งในปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศ ทางทาเคดาและคาโอ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย และสำนักการศึกษา ให้ความรู้นักเรียนและคุณครู สร้างชุมชนปลอดไข้เลือดออก จัดทำโครงการ “Dengue-zero School Project โรงเรียนติด Guard ห่างไกลไข้เลือดออก” นำร่อง 10 โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงจากโรคนี้

โดยจะมีนักเรียนกว่า 7,900 คนเข้าร่วมเรียนรู้วิธีป้องกันไข้เลือดออก นำความรู้ไปปรับใช้กับที่บ้านและชุมชนของตนเอง อีกทั้งต่อยอดนำเสนอโครงการเข้าประกวด “สุดยอดโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก” ที่สามารถควบคุมลอะลดภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลายได้ต่ำที่สุด จะได้รับถ้วยเกียรติยศ ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 30,000 บาท 

สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง สถานการณ์ไข้เลือดออกในกรุงเทพมหานคร “ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคมปีนี้ พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนกว่า 1,600 ราย เป็นผู้ป่วยจะอยู่ในช่วงอายุ 5-14 ปีมากที่สุด โดยมีการดำเนินการให้ทั้งโรงเรียน สถานพยาบาล ชุมชนต่างๆ เฝ้าระวังพร้อมมาตรการจัดการลูกน้ำยุงลายที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรค 

ปีเตอร์ สไตรเบิล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาเคดา (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า นอกจากเน้นให้ความรู้เด็กๆ ในโรงเรียน ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอโครงการในการป้องกันไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกทักษะและใช้ความคิดในเชิงบูรณาการในการควบคุมปริมาณของลูกน้ำและยุงลาย เพื่อนำเสนอโครงการเข้าประกวดเฟ้นหา “สุดยอดโรงเรียนปลอดไข้เลือดออก”