แม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เดือดร้อนแล้ว 8 อำเภอ กว่าหมื่นครัวเรือน

แม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ประชาชนได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม และพื้นที่การเกษตร 8 อำเภอ กว่าหมื่นครัวเรือน

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 65 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหลังจาก เขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำในอัตรา 1618 ลบ.ม. /วินาที เขื่อนพระรามหก ปล่อยในอัตรา 533 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองบางหลวง คลองบางบาล ระดับน้ำจะสูงขึ้น ต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วม และพื้นที่การเกษตร จำนวน 8 อำเภอ 78 ตำบล 347 หมู่บ้าน 4 ชุมชน 10,595 ครัวเรือน ดังนี้ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอท่าเรือ รวมทั้งพื้นที่การเกษตร 2,793 ไร่
 

โดยที่ วัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดแรก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำ พบว่าผลกระทบน้ำล้นตลิ่งส่งผลให้พื้นวัดตะกู ถูกน้ำท่วมถนนทางเข้าออกตัดขาด ต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะ ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงรวมถึงพระสงฆ์เริ่มได้รับผลกระทบ โดยภายในโบสถ์ที่อยู่ ริมน้ำถูกน้ำท่วมแล้ว เหลือส่วนที่เป็นลานปูนศาลาใหญ่ เมรุ เผาศพที่น้ำท่วมยังไม่ถึง แต่ก็สร้างความเดือดร้อนเรื่องทางเข้าออกต้องใช้เรือ ตอนนี้ก็ต้องงดบิณฑบาต เนื่องจากบ้านเรือนประชาชนที่อยู่โดยรอบ รวมถึงวัดถูกน้ำท่วมได้รับความเดือดร้อนโดยทั่ว