ส่องพิกัด 8 ทำเล "ห้องเช่าราคาถูก" เดือนละ 1,400 บาท "การเคหะแห่งชาติ"

ส่องพิกัด 8 ทำเล "ห้องเช่าราคาถูก" เดือนละ 1,400 บาท "การเคหะแห่งชาติ"

การเคหะแห่งชาติ เปิดโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เริ่มต้นเดือนละ 1,400 บาท พื้นที่ 8 ทำเล ที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เช็กรายละเอียด-วิธีการจองได้เลยที่นี่

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 65 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีภารกิจสำคัญในการจัดหาที่อยู่อาศัย ห้องเช่าราคาถูก ให้กับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางได้มีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ จึงได้จัดสร้าง “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนกลุ่มดังกล่าว รวมไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

“โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ปัจจุบันมีให้เลือกถึง 8 ทำเล ได้แก่ สมุทรสาคร กาญจนบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ อุบลราชธานี นครสวรรค์ ลำปาง และพังงา ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ 28 และ 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตั้งแต่ 1,400 - 2,500 บาท (ขึ้นอยู่กับที่ตั้งโครงการฯ) ซึ่งในแต่ละโครงการจะอยู่ใกล้กับสถานที่ราชการ แหล่งชุมชน ห้างสรรพสินค้าสามารถเดินทางและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย 
 

ขณะนี้ได้เปิดให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิ์ “โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า)” ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 

การเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิ์ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเช่าห้องพักอาศัยในอาคาร ชั้นที่ 1 ก่อนเป็นอันดับแรก ผู้สนใจจองสิทธิ์กรณีเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน กรณีประชาชนทั่วไป รวมถึงข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน 

“โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย จังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า)” ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีเมือง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ตั้งอยู่ใกล้กับสำนักงานเทศบาลเมืองตะกั่วป่าโรงเรียนตะกั่วป่าเสนานุกูล โรงพยาบาลตะกั่วป่า สถานีขนส่ง และห้างสรรพสินค้า จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น จำนวน 78 หน่วย ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ 28 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,600 – 1,800 บาท/เดือน ภายในห้องพักอาศัย ประกอบด้วย 1 ห้องอเนกประสงค์ และ 1 ห้องน้ำ 
 

สำหรับห้องพักอาศัยชั้นที่ 1 ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายและพึ่งพาตนเองได้

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดภูเก็ต โทร. 076 617 246 ถึง 9 และ 08 4387 4074 และสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์เช่าโครงการฯ ได้ที่ Line OA : @nha.thailand หรือ www.nha.co.th/nha-low-income/

ข้อมูลจาก  : การเคหะแห่งชาติ