เช็คราคา อัตราค่าส่ง ”ไปรษณีย์ไทย" และค่าธรรมเนียม ปรับครั้งแรกในรอบ 18 ปี

เช็คราคา อัตราค่าส่ง ”ไปรษณีย์ไทย" และค่าธรรมเนียม ปรับครั้งแรกในรอบ 18 ปี

เช็คราคา อัตราค่าส่งจดหมาย - พัสดุ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ “ไปรษณีย์ไทย” ปรับครั้งแรกในรอบ 18 ปี เพิ่มขึ้นเท่าไร ?

ภายหลังจาก บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด ประกาศอัตราไปรษณียากร และค่าธรรมเนียมอื่น โดยระบุว่า ตามที่มีกฎกระทรวงอัตราไปรษณียากร และค่าธรรมเนียมอื่น พ.ศ.2565 ใช้บังคับแทนกระทรวงกำหนดค่าไปรษณียากร และค่าธรรมเนียมอื่น ตามพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงอัตราไปรษณียภัณฑ์ภายในประเทศที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด พ.ศ.2549 แล้วนั้น บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด จึงขอประกาศอัตราไปรษณียากร และค่าธรรมอื่น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค.65 – 31 ธ.ค.67

เช็คราคา อัตราค่าส่งจดหมาย - พัสดุ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ปรับเพิ่ม ดังนี้

- จดหมายแบบซอง ที่น้ำหนักเกิน 10 ขึ้นไปจนไปถึงไม่เกิน 2,000 กรัม มีอัตราอยู่ที่ตั้งแต่ 5-55 บาท

- จดหมายแบบหีบห่อ น้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม ไปจนถึงไม่เกิน 2,000 กรัม มีอัตราอยู่ที่ตั้งแต่ 30-55 บาท

- ของตีพิมพ์ น้ำหนักไม่เกิน 50 กรัม ไปจนถึงไม่เกิน 2,000 กรัม มีอัตราอยู่ที่ตั้งแต่ 3-25 บาท ส่วนที่เกิน 2,000 กรัม คิด 1,000 กรัมละ 12 บาท

- พัสดุไปรษณีย์ น้ำหนักไม่เกิน 1,000 กรัม มีอัตราอยู่ที่ 20 บาท ส่วนที่เกิน 1,000 กรัม คิด 1,000 กรัมละ 15 บาท

เช็คราคา อัตราค่าส่ง ”ไปรษณีย์ไทย" และค่าธรรมเนียม ปรับครั้งแรกในรอบ 18 ปี

เช็คราคา อัตราค่าส่ง ”ไปรษณีย์ไทย" และค่าธรรมเนียม ปรับครั้งแรกในรอบ 18 ปี

ทั้งนี้ การคำนวณพิกัดน้ำหนักของตีพิมพ์ และพัสดุไปรษณีย์ในส่วนที่เกิน 2,000 กรัม หรือ 1,000 กรัม แล้วแต่กรณี หากเศษของน้ำหนักส่วนที่เกินนั้นไม่ถึง 1,000 กรัม ให้คิดเป็น 1,000 กรัม

นอกจากนี้ หากการส่งภายในประเทศ สำหรับซองจดหมายและของตีพิมพ์ ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย ได้กำหนดอัตราอีกราคาหนึ่งไว้ (ข้อมูลตามแนบ)

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ล่าสุด วันนี้ (7 ก.ค.2565) บริษัท ไปรษณีย์ไทย ชี้แจงการปรับอัตราค่าบริการส่งจดหมาย ซึ่งเป็นการปรับอัตราค่าบริการครั้งแรกในรอบ 18 ปี โดยเป็นการปรับราคาเฉพาะบริการจดหมายในประเทศเท่านั้นคือ จดหมายประเภทซอง และจดหมายประเภทหีบห่อ ซึ่งเป็นไปตามสหภาพสากลไปรษณีย์ ที่มีข้อกำหนดเกณฑ์การจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ให้แยกตามรูปแบบ และสิ่งบรรจุภายใน ซึ่งการส่งจดหมายประเภทซองพิกัดแรก น้ำหนักไม่เกิน 10 กรัม ยังคงไว้ที่ 3 บาทเช่นเดิม

ส่วนจดหมายประเภทซองที่น้ำหนักเกิน 10 กรัม และประเภทหีบห่อ จำเป็นต้องปรับราคาให้สอดรับกับสภาวะเศรษฐกิจและต้นทุน เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการไปรษณีย์ลงทะเบียน

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทย มีโปรโมชั่นบริการ EMS ที่ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ใช้บริการและต้นทุนผู้ประกอบการ โดยส่ง EMS วันจันทร์ –  วันเสาร์ ค่าส่งเริ่มต้น 25 บาท และพิเศษวันอาทิตย์ค่าส่งเริ่มต้น 19 บาท สามารถเช็คสถานะได้ตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ภาคธุรกิจซึ่งฝากส่งเอกสาร และจดหมายกับไปรษณีย์ไทยมาอย่างต่อเนื่อง หรือส่งในปริมาณมากๆ จะมีการมอบส่วนลดในอัตราพิเศษ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thailandpost.co.th และที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์