กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ คู่สมรส ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ คู่สมรส ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย คู่สมรส เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต 2565 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย ณ วังสระปทุม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ คู่สมรส ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย และคู่สมรส พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2565 เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านดังกล่าว เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ คู่สมรส ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ คู่สมรส ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศ คู่สมรส ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทย