แจ้งข้อหา ผอ.โรงเรียนดังหาดใหญ่ - พวก โกงค่าอาหารกลางวันนักเรียน กว่า 2 ล้าน

แจ้งข้อหา ผอ.โรงเรียนดังหาดใหญ่ - พวก โกงค่าอาหารกลางวันนักเรียน กว่า 2 ล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง - บก.ปปป. - บก.ป. แจ้งข้อหา ผอ.โรงเรียนดังหาดใหญ่ กับพวก ทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน กว่า 2 ล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ร่วมกับ บก.ป. แจ้งข้อกล่าวหา ผอ.โรงเรียนดังหาดใหญ่ กับพวก รวม 4 ราย ทุจริตเงินค่าอาหารกลางวัน เสียหายกว่า 2 ล้านบาท ในข้อหา 'ร่วมกันยักยอก และร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม'

 

 

คดีนี้สืบเนื่องมาจากกรณี เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 66 นายสุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มาร้องทุกข์กล่าวโทษมอบคดีต่อพนักงานสอบสวน ให้ดำเนินคดีกับ ผู้ต้องหาที่ 1 ตำแหน่ง ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ , ผู้ต้องหาที่ 2 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงบประมาณ , ผู้ต้องหาที่ 3 รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และผู้ต้องหาที่ 4 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ (รวม 4 ราย) ซึ่งเป็นบุคลากรของโรงเรียนฯ ว่าได้ร่วมกันทุจริตเงินค่าอาหารกลางวันของโรงเรียน และมีการยื่นคำร้องขอรับเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในส่วนของค่าอุปกรณ์การเรียน และค่าเครื่องแบบนักเรียนจากสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา แต่ไม่นำเงินมามอบให้กับผู้ปกครอง

มีการทุจริตโดยนำใบสำคัญรับเงินต่างๆ ให้ครูประจำชั้นเพื่อนำไปให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ โดยไม่มีการกรอกข้อความใดในใบอุดหนุนการศึกษา และขอเก็บสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองไว้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน ให้ครูปลอมเอกสารใบเสร็จรับเงิน ซึ่งเอกสารดังกล่าวทางโรงเรียนต้องเสนอหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เป็นเหตุให้ผู้ปกครองเสียสิทธิในการรับเงินอุดหนุนดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,226,910 บาท

 

 

และส่วนของเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน มีการว่าจ้างให้ลูกจ้างเซ็นชื่อลอยไว้ในเอกสารใบสำคัญแทนโดยไม่มีการระบุข้อความ และจำนวนเงิน จากนั้นมีการกรอกข้อความจำนวนเงินเกินไปจากที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างจริง เป็นเหตุให้นักเรียนได้รับคุณค่าทางโภชนาการไม่เพียงพอ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 968,286 บาท รวมความเสียหายที่เกิดขึ้น 2,195,196 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด จนนำมาสู่การแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย สอบปากคำเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

 

แจ้งข้อหา ผอ.โรงเรียนดังหาดใหญ่ - พวก โกงค่าอาหารกลางวันนักเรียน กว่า 2 ล้าน

 

แจ้งข้อหา ผอ.โรงเรียนดังหาดใหญ่ - พวก โกงค่าอาหารกลางวันนักเรียน กว่า 2 ล้าน


อ้างอิง - ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)