เปิดประมูล ‘สุนัขทหาร’ 66 ตัว ฝึกมาอย่างดี เริ่มต้น 2,500 บาท 6 ก.ค. นี้

เปิดประมูล ‘สุนัขทหาร’ 66 ตัว ฝึกมาอย่างดี เริ่มต้น 2,500 บาท 6 ก.ค. นี้

เปิดประมูล “สุนัขทหารไม่ผ่านเกณฑ์” ที่ถูกฝึกมาอย่างดี จำนวน 66 ตัว โดยมีสุนัข 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ลาบราดอร์, เยอรมันเชฟเพิร์ด และ มาลีนอยส์ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 2,500 บาท จัดขึ้นในวันที่ 6 ก.ค.2567 ที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ได้เปิดประมูล “สุนัขทหารไม่ผ่านเกณฑ์” ที่ถูกฝึกมาอย่างดี จำนวน 66 ตัว โดยครั้งนี้มีสุนัข 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ลาบราดอร์, เยอรมันเชฟเพิร์ด และ มาลีนอยส์ ราคาประมูลเริ่มต้นที่ 2,500 บาท จัดขึ้นในวันที่ 6 ก.ค.2567 ที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 6:00 น. เป็นต้นไป

เปิดประมูล ‘สุนัขทหาร’ 66 ตัว ฝึกมาอย่างดี เริ่มต้น 2,500 บาท 6 ก.ค. นี้

รายชื่อสุนัขทหาร และราคาประมูลเริ่มต้น

สายพันธุ์เยอรมันเชฟเพิร์ด

 • EVIAN เพศเมีย  อายุ 4 ปี 10 เดือน เริ่มต้น 2,500 บาท
 • ALEXIS เพศเมีย อายุ 3 ปี 4 เดือน เริ่มต้น 2,500 บาท
 • LEAH เพศเมีย อายุ 3 ปี 4 เดือน เริ่มต้น 2,500 บาท
 • JEDI เพศผู้ อายุ 3 ปี 4 เดือน เริ่มต้น 2,500 บาท
 • JEREMY เพศผู้ อายุ 3 ปี 5 เดือน ราคาเริ่มประมูล 2,500 บาท
 • JASMINE เพศเมีย อายุ 3 ปี 5 เดือน ราคาเริ่มประมูล 2,500 บาท
 • LAZIER เพศผู้ อายุ 3 ปี 4 เดือน ราคาเริ่มประมูล 2,500 บาท
 • JESSICA เพศเมีย อายุ 3 ปี 4 เดือน ราคาเริ่มประมูล 2,500 บาท
 • ARENA เพศเมีย อายุ 6 ปี เริ่มต้น 2,500 บาท
 • AQUARIUS เพศเมีย อายุ 2 ปี 2 เดือน ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท
 • QOULOMB เพศผู้ อายุ 3 ปี 5 เดือน ราคาเริ่มประมูล 3,000 บาท
 • PAOLO เพศผู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน ราคาเริ่มประมูล 3,000 บาท
 • LEVY เพศเมีย อายุ 2 ปี 5 เดือน ราคาเริ่มประมูล 3,500 บาท
 • LETTY เพศเมีย อายุ 2 ปี 5 เดือน ราคาเริ่มประมูล 3,500 บาท

เปิดประมูล ‘สุนัขทหาร’ 66 ตัว ฝึกมาอย่างดี เริ่มต้น 2,500 บาท 6 ก.ค. นี้

เปิดประมูล ‘สุนัขทหาร’ 66 ตัว ฝึกมาอย่างดี เริ่มต้น 2,500 บาท 6 ก.ค. นี้
สายพันธุ์มาลีนอยส์

 • CERSEI เพศเมีย อายุ 1 ปี 10 เดือน เริ่ม 2,500 บาท
 • CINDY เพศเมีย อายุ 3 ปี 4 เดือน เริ่มต้น 3,000 บาท
 • CAROLI เพศเมีย อายุ 2 ปี 9 เดือน เริ่มต้น 3,000 บาท
 • CARLTON เพศผู้ อายุ 2 ปี 4 เดือน เริ่มต้น 3,500 บาท
 • CHARRO เพศเมีย อายุ 3 ปี 5 เดือน เริ่มต้น 3,000 บาท
 • CASPER เพศผู้ อายุ 3 ปี 5 เดือน เริ่มต้น 3,000 บาท
 • CRETEIL เพศเมีย อายุ 3 ปี 5 เดือน เริ่มต้น 3,000 บาท
 • CIARA เพศเมีย อายุ 3 ปี 5 เดือน เริ่มต้น  3,000 บาท
 • CHERRY เพศเมีย อายุ 3 ปี 5 เดือน เริ่มต้น  3,000 บาท
 • CODY เพศผู้ อายุ 3 ปี 5 เดือน เริ่มต้น  3,000 บาท
 • AKON เพศผู้ อายุ 2 ปี 3 เดือน เริ่มต้น 3,500 บาท

สายพันธุ์ลาบารดอร์

 • LOPPY เพศผู้ อายุ 7 ปี 9 เดือน ราคาเริ่มประมูล 2,500 บาท
 • ALICE เพศเมีย อายุ 5 ปี 7 เดือน เริ่มต้น 3,000 บาท

เปิดประมูล ‘สุนัขทหาร’ 66 ตัว ฝึกมาอย่างดี เริ่มต้น 2,500 บาท 6 ก.ค. นี้

ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ได้มีการฉีดยาวัคซันพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค ฉีดป้องกันพยาธิหนอนหัวใจ ให้ยา NexGard กำจัดเห็บและหมัด

เปิดประมูล ‘สุนัขทหาร’ 66 ตัว ฝึกมาอย่างดี เริ่มต้น 2,500 บาท 6 ก.ค. นี้

เอกสารที่ใช้ในการประมูลสุนัขทหาร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงดู

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
 • ภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงดู

เงื่อนไขประมูลสุนัขทหาร

 • ต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ
 • ต้องยื่นเอกสารภาพถ่ายสถานที่ที่จะนำสุนัขไปเลี้ยงดูประกอบในการลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลราคา
 • ต้องไม่เป็นผู้ถูกตัดสิทธิ์ หรืออยู่ระหว่างการถูกตัดสิทธิ์การเข้าประมูลจากกรมสัตว์ทหารบก
 • ผู้เข้าร่วมประมูล 1 ราย สามารถประมูลสุนัขได้ไม่เกิน 2 ตัว
 • ห้ามนำสุนัขไปแสวงหาผลประโยชน์เชิงธุรกิจ เช่น แสดงโชว์ความสามารถ, การให้เลือดเพื่อแลกเปลี่ยนค่าตอบแทน

เปิดประมูล ‘สุนัขทหาร’ 66 ตัว ฝึกมาอย่างดี เริ่มต้น 2,500 บาท 6 ก.ค. นี้

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก (คลิก)