วัดราชบพิธฯ เปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป 'สมเด็จพระสังฆราช'

วัดราชบพิธฯ เปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป 'สมเด็จพระสังฆราช'

วัดราชบพิธฯ เปิดให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป 'สมเด็จพระสังฆราช' เนื่องในโอกาส ทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะ เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา 26 มิถุนายน 2567 โดยมีประชาชนเข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะอย่างต่อเนื่อง

 

 

ซึ่งประชาชนที่มาลงนามถวายสักการะจะได้รับหนังสือ 'อมฤตพจนา พุทธศาสนสุภาษิต' และพระรูปของ 'สมเด็จพระสังฆราช' จำนวน 7 พระรูป กลับไปด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้มีประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 97 พรรษา สมเด็จพระสังฆราช 26 มิถุนายน 2567 โดยแนวทางในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ดังนี้

1. เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัย คณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประทานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะ

2. งดการจัดกิจกรรมในพระวิหาร วัดราชบพิธฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป เพื่อปรับปรุงและบำรุงสถานที่ ยกเว้นเฉพาะในเวลาเปิดให้เข้าถวายเครื่องสักการะ

 

 

3. เปิดพระวิหาร วัดราชบพิธฯ ให้เข้าถวายเครื่องสักการะ และลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูป ในวันที่ 20 - 25 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น.

4. คณะสงฆ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล อาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์ หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็น ตามบริบทที่เหมาะสม โดยเน้นความเรียบง่าย และคำนึงถึงสาธารณประโยชน์