โรงเรียนราชินีวิพัฒน์ ประกาศเลิกกิจการ หลังนักเรียนเข้าศึกษาต่อน้อย

โรงเรียนราชินีวิพัฒน์ ประกาศเลิกกิจการ หลังนักเรียนเข้าศึกษาต่อน้อย

"โรงเรียนราชินีวิพัฒน์" ประกาศเลิกกิจการ ตั้งแต่ 5 มิ.ย.เป็นต้นไป หลังประสบปัญหา นักเรียนเข้าศึกษาต่อน้อย ไม่เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้

เฟซบุ๊กเพจ "โรงเรียนราชินีวิพัฒน์" โพสต์ประกาศเรื่อง เลิกกิจการโรงเรียนราชินีวิพัฒน์ โดยรายละเอียดประกาศ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนราชินีวิพัฒน์ ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 29 เมษายน 2567 ได้มีมติให้เลิกกิจการ "โรงเรียนราชินีวิพัฒน์" เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2566 เนื่องจากโรงเรียนประสบปัญหาจำนวนนักเรียนไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มดำเนินกิจการ ประกอบกับไม่มีนักเรียนประสงค์ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2567
 

"โรงเรียนราชินีวิพัฒน์" จึงได้ดำเนินการแจ้งขอเลิกกิจการโรงเรียนต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศเลิกกิจการโรงเรียนอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

โรงเรียนราชินีวิพัฒน์ ประกาศเลิกกิจการ หลังนักเรียนเข้าศึกษาต่อน้อย

ทั้งนี้ โรงเรียนราชินีวิพัฒน์ เดิมชื่อ โรงเรียนราชินีมูลนิธิ ตั้งอยู่ที่ 903 หมู่ 2 ซอยบ้านลาดปลาเค้า 6 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา เปิดสอนหลักสูตร English Program ควบคู่กับหลักสูตร Cambridge จากประเทศอังกฤษ ซึ่งผู้เรียนที่สอบผ่านตามหลักสูตร Cambridge สามารถเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของประเทศอังกฤษและประเทศอื่นๆที่รับรองหลักสูตรได้ โดยโรงเรียนราชินีวิพัฒน์ก่อตั้งเมื่อปี 2560