วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ PromptPay 6 ธนาคาร ผูกบัญชีผ่านช่องทางดิจิทัล Mobile Banking - Internet Banking - ตู้ ATM ผ่านหมายเลขบัตรประชาชน - เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อมรับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือทุกโครงการ จากนายกเศรษฐา ทำธุรกรรมการเงิน ใช้จ่ายสะดวก โอนเงินเข้า ฟรีค่าธรรมเนียม

ประชาชนเตรียมพร้อมรับเงินช่วยเหลือทุกโครงการ! พามาเปิด"วิธีผูกพร้อมเพย์ PromptPay" จาก 6 ธนาคาร ผูกบัญชีผ่านช่องทางดิจิทัล Mobile Banking - Internet Banking - ตู้ ATM และสาขาธนาคาร ผ่านหมายเลขบัตรประชาชน - เบอร์โทรศัพท์มือถือ พร้อม "รับเงินรัฐบาล" จาก รัฐบาลเศรษฐา ทำธุรกรรมการเงิน ใช้จ่ายสะดวก รวดเร็ว โอนเงินเข้า ฟรีค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขธนาคาร

พร้อมเพย์คืออะไร? 

"พร้อมเพย์" PromptPay โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่ช่วยให้การทำธุรกรรมง่ายขึ้น สะดวก รวดเร็ว ด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำลง

พร้อมเพย์ เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2559 เป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้บริการสามารถโอนเงินโดยใช้เลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (หรือหมายเลขอื่นของผู้รับ) รวมไปถึงเลขที่บัญชีธนาคาร ผ่านช่องทางดิจิทัล โดยเสียค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าการทำธุรกรรมในอดีต 

นอกจากจะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทั่วไปแล้ว พร้อมเพย์ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐจ่ายสวัสดิการได้ตรงจุด ด้วยการโอนเงินผ่านเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับสวัสดิการได้โดยตรง

นอกจากนี้พร้อมเพย์ยังมีบริการต่อยอดที่หลากหลายทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างดีจากทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้การทำธุรกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

ลงทะเบียนพร้อมเพย์ทำอย่างไร?

ผู้ใช้ต้องลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีที่มีอยู่กับธนาคารนั้นเข้ากับเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Mobile Banking, Internet Banking ตู้ ATM และสาขาธนาคาร โดยประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเมื่อไหร่ก็ได้ ตามความสะดวกและความพร้อมของประชาชน

สำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินฝากธนาคารหลายบัญชี ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกบัญชี แต่อาจเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งไว้สำหรับรับเงินด้วยพร้อมเพย์ก็ได้

ค่าธรรมเนียมพร้อมเพย์ ตารางค่าธรรมเนียมมาตรฐานของพร้อมเพย์

 

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

เปิด 6 ธนาคาร วิธีผูกพร้อมเพย์ผ่านหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ

บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ โดยการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารบเลขประจำตัวประชาชน หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ รับง่าย โอนง่าย ใช้พร้อมเพย์ (PromptPay) ได้เลย เสียค่าธรรมเนียมต่ำลงตามแต่เงื่อนไขธนาคาร

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส.

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

 

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคารออมสิน

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

 

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคารกสิกรไทย

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

 

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคารกรุงไทย

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคารไทยพาณิชย์

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

 

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม วิธีผูกพร้อมเพย์ธนาคาร รับเงินรัฐบาล เงินช่วยเหลือ โอนเงิน ฟรีค่าธรรมเนียม

 

อ้างอิง : ธนาคารแห่งประเทศไทย