ผูกพร้อมเพย์วันสุดท้าย คืนเงิน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ทำอดได้เงิน

ผูกพร้อมเพย์วันสุดท้าย คืนเงิน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ทำอดได้เงิน

2 แสนคน ให้เวลาผูกพร้อมเพย์วันสุดท้าย คืนเงิน e-Money คืนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินอิเล็กทรอนิกส์ บัตรคนจน โอนเงินไม่สำเร็จ ผู้มีสิทธิรับเงินคืนทำยังไง? ใครไม่ทำอดได้เงิน "กรมบัญชีกลาง" โอนเงินเข้าบัญชีครั้งสุดท้าย ตรวจสอบข้อมูลสถานะโอนเงิน ยอดเงินคงเหลือ

ผู้มีสิทธิ"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" บัตรคนจน รอบที่แล้วยังไม่ได้รับเงินคืนต้องรู้ ทำยังไงได้เงินคืนทันกรอบดำเนินการของกรมบัญชีกลาง 2 แสนคน ให้เวลา"ผูกพร้อมเพย์" วันสุดท้ายวันนี้ "คืนเงิน e-Money" คืนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เงินอิเล็กทรอนิกส์ หลังโอนเงินไม่สำเร็จรอบวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา 

บอกเลยรอบนี้โอนเงินเข้าบัญชีครั้งสุดท้าย ตรวจสอบข้อมูลสถานะการโอนเงิน e-Money ยอดเงินคงเหลือ เช็กเลย

 

ผูกพร้อมเพย์วันสุดท้าย คืนเงิน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ทำอดได้เงิน

ใครบ้างได้รับสิทธิคืนเงิน e-Money คืนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ได้รับสิทธิคืนเงิน e-Money คืนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเดิมและได้รับสิทธิโครงการใหม่ด้วย โดยจะต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 เท่านั้น

ซึ่งเงินที่จะได้รับคืนเป็นเงินที่ภาครัฐเคยให้ความช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ผู้มีสิทธิได้รับการคืนเงิน e-Money แต่ยังไม่ได้รับเงิน เพราะอะไร?

ผู้มีสิทธิได้รับการคืนเงิน e-Money คืนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจาก "โอนเงินไม่สำเร็จ" ในวันที่ 23 และ 24 พฤษภาคม 2567 มีมากถึง 200,000 กว่าราย 

สาเหตุ"โอนเงินไม่สำเร็จ" รับการคืนเงิน e-Money

  • ผู้มีสิทธิไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน 
  • บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมฯ 
  • บัญชีไม่เคลื่อนไหว 
  • บัญชีปิดไปแล้ว 
  • บัญชีติดเงื่อนไข
  • ทำให้กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงินคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้

ทำอย่างไรได้รับเงิน คืนเงิน e-Money

ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชน ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 
ยื่นหนังสือยินยอมฯ ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลาง (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (หมดเขตยื่นแล้ว)

คืนเงิน e-Money โอนเงินเข้าบัญชีรอบสุดท้ายวันไหน?

  • กรมบัญชีกลาง โอนเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ที่โอนไม่สำเร็จเป็นครั้งสุดท้าย วันที่ 21 มิถุนายน 2567

 

ผูกพร้อมเพย์วันสุดท้าย คืนเงิน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ทำอดได้เงิน

ช่องทางตรวจสอบข้อมูลสถานะการโอนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะการโอนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (คลิก) หัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม” 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาทำการ

อ้างอิง : กรมบัญชีกลาง , กระทรวงการคลัง