ย้ำ! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วโดยสาร บขส. ได้เดือนละ 750 บาท เช็กเงื่อนไข

อย่าลืมใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วโดยสาร บขส. ได้เดือนละ 750 บาท

บขส. ย้ำ! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ได้เดือนละ 750 บาท เช็กที่นี่เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ ลูกค้าพันธมิตร 5 หน่วยงาน รับส่วนลด 10% ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 67

วันนี้ (13 มิถุนายน 2567) บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ย้ำประชาชน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้สิทธิ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ซื้อตั๋วเดินทางได้เดือนละ 750 บาท ณ ช่องขายตั๋วทั่วประเทศ ขณะที่ ลูกค้าพันธมิตร 5 หน่วยงาน รับส่วนลด 10% ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2567

โดยทุกๆ วันที่ 1 ของเดือน กรมบัญชีกลาง จะโอนวงเงินค่าเดินทางให้กับ ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) วงเงินคนละ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้จ่ายเพื่อเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะได้ เช่น บขส., รถไฟ, ขสมก., รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) (ซึ่งเป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

 

 

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารของ บขส. ตามสิทธิ์ต่างๆ และสามารถใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วโดยสารของ บขส. ได้นั้น จึงขอย้ำว่า ปัจจุบันผู้โดยสารสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการของรัฐบาลที่ให้ประชาชนสามารถจ่ายค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

สำหรับเงื่อนไขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการใช้สิทธิ์เดินทางกับรถโดยสาร บขส. มีดังนี้

  1. ยื่นบัตรแสดงตนในการซื้อตั๋วโดยสาร และต้องเป็นผู้เดินทางเองเท่านั้น
  2. ซื้อตั๋วรถโดยสาร บขส. ภายในวงเงิน 750 บาทต่อเดือน กรณีที่ค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดเท่านั้น
  3. เดินทางไปกับรถโดยสาร บขส. ได้ทุกมาตรฐาน ทุกเส้นทาง
  4. ใช้ร่วมกับสิทธิ์ลดหย่อนอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่ บขส. กำหนด
  5. เมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ภายใต้เงื่อนไขที่ บขส. กำหนด
  6. ซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ

 

ย้ำ! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วโดยสาร บขส. ได้เดือนละ 750 บาท เช็กเงื่อนไข

 

 

และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง กระตุ้นรายได้จากการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง และสร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ บขส. ให้สิทธิ์ส่วนลดพิเศษ 10% (ไม่รวมค่าธรรมเนียม) ในการซื้อตั๋วโดยสาร สำหรับกลุ่มผู้โดยสารจาก 5 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.), นักเรียนหรือนักศึกษาจากสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.), บุคลากรสังกัดบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), บุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ บุคลากรสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ดังนี้

1) ผู้ใช้สิทธิ์โปรดแสดงบัตรประจำตัวสังกัดหน่วยงานของท่านควบคู่บัตรประชาชน โดยข้อมูลในบัตรต้องเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ใช้สิทธิ์

2) ผู้ใช้สิทธิ์แจ้งความประสงค์ขอรับส่วนลดในโครงการ พร้อมรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง

3) สามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดได้ ณ จุดบริการจำหน่ายตั๋วโดยสาร บขส. ทั่วประเทศ

4) โดยสามารถรับสิทธิ์ส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2567 ทุกเส้นทางภายในประเทศ

5) ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บขส. กำหนด

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0 2537 8737 หรือ Call Center โทร 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ย้ำ! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซื้อตั๋วโดยสาร บขส. ได้เดือนละ 750 บาท เช็กเงื่อนไข