สมาชิก บขส. Card ซื้อตั๋วออนไลน์ รับคะแนนพิเศษสูงสุด 5 เท่า เช็กเลยเงื่อนไข!

สมาชิก บขส. Card ซื้อตั๋วออนไลน์ รับคะแนนพิเศษสูงสุด 5 เท่า เช็กเลยเงื่อนไข!

ดูเลย! 10 กิจกรรม สมาชิก บขส. Card ซื้อตั๋วออนไลน์ รับคะแนนพิเศษ 2-5 เท่า แลกส่วนลดค่าโดยสาร - ของสมนาคุณ เช็กรายละเอียดและเงื่อนไขได้ที่นี่

นายอรรถวิท รักจำรูญ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามนโนยายของกระทรวงคมนาคมที่ต้องการให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินมาตรการรองรับการเดินทางช่วงไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สอดรับกับมาตรการลดภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศของรัฐบาลนั้น

 

 

บขส. จึงได้จัดกิจกรรม 'สมาชิก บขส. Card' ซื้อตั๋วออนไลน์ รับคะแนนพิเศษ ประจำไตรมาส 4 (ระยะเวลา 3 เดือน) จำนวน 10 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการขายสนับสนุนการเดินทางและการท่องเที่ยวในวันหยุดนักขัตฤกษ์ รวมถึงกระตุ้นให้ลูกค้า สมัครสมาชิก บขส. Card ใช้บริการจองตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และกลับมาใช้บริการซ้ำ ตลอดจนให้ความสำคัญกับแคมเปญ Double Day Sales เพื่อให้ลูกค้าเดินทางในวันพิเศษของเดือนหรือช่วงเทศกาลสำคัญ ช่วยเพิ่มสีสันและดึงดูดลูกค้าให้มาใช้บริการในโอกาสพิเศษโดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

กิจกรรมที่ 1 - 4 เดือนกรกฎาคม 2567 ได้แก่

1. ซื้อตั๋วออนไลน์ เดินทางวันที่ 7 เดือน 7 รับคะแนนสะสมพิเศษ 3 เท่า

2. วันคล้ายวันสถาปนา บขส. เดินทางวันที่ 13 กรกฎาคม 2567 รับคะแนนสะสมพิเศษ 5 เท่า

3. วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันชดเชยวันเข้าพรรษา เดินทางวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2567 รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า

4. วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางวันที่ 26 - 31 กรกฎาคม 2567 รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า

 

 

กิจกรรมที่ 5 - 8 เดือนสิงหาคม 2567 ได้แก่

5. ซื้อตั๋วออนไลน์ เดินทางวันที่ 8 เดือน 8 รับคะแนนสะสมพิเศษ 3 เท่า

6. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ เดินทางวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2567 รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า

7. วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เดินทางวันที่ 16 - 21 สิงหาคม 2567 รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า

8. งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 67 เดินทางวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2567 รับคะแนนสะสมพิเศษ 3 เท่า

 

กิจกรรมที่ 9 - 10 เดือนกันยายน 2567 ได้แก่

9. ซื้อตั๋วออนไลน์ เดินทางวันที่ 9 เดือน 9 รับคะแนนสะสมพิเศษ 3 เท่า

10. วันรัฐวิสาหกิจไทย เดินทางวันที่ 19 - 25 กันยายน 2567 รับคะแนนสะสมพิเศษ 2 เท่า

 

ทั้งนี้ คะแนนสะสมพิเศษ 2-5 เท่า ตามกิจกรรมดังกล่าวจะมอบให้กับลูกค้าสมาชิก บขส. Card ที่ซื้อตั๋วโดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ บขส. หรือ Application : E-Ticket โดยไม่จำกัดวันที่ซื้อ และต้องเดินทางตามวันที่กำหนดเท่านั้น โดยคะแนนสะสมพิเศษนี้สามารถแลกเป็นส่วนลดค่าโดยสาร ของสมนาคุณ และอื่นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่ บขส. กำหนด และไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0 2537 8737 หรือ Call Center โทร 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สมาชิก บขส. Card ซื้อตั๋วออนไลน์ รับคะแนนพิเศษสูงสุด 5 เท่า เช็กเลยเงื่อนไข!