รับสมัครงานราชการ 2567 - 21 ตำแหน่ง 109 อัตรา ทำงานกรุงเทพมหานคร หมดเขต 28 มิ.ย.67

รับสมัครงานราชการ 2567 - 21 ตำแหน่ง 109 อัตรา ทำงานกรุงเทพมหานคร หมดเขต 28 มิ.ย.

‘งานราชการ 2567’ งานวันนี้ “กรุงเทพมหานคร” รับสมัครงาน สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญ 21 ตำแหน่ง 109 อัตรา รับสมัครงานออนไลน์ 17 - 28 มิถุนายน 2567 หางานทำกรุงเทพฯ

‘งานราชการ 2567’ หางานทำกรุงเทพฯ งานวันนี้ “กรุงเทพมหานครรับสมัครงาน สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร สามัญ 21 ตำแหน่ง 109 อัตรา

รับสมัครงานราชการ 2567 - 21 ตำแหน่ง 109 อัตรา ทำงานกรุงเทพมหานคร หมดเขต 28 มิ.ย.67

‘งานราชการ 2567’ ข้าราชการ กรุงเทพมหานคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานคร สามัญ ครั้งที่ 1/2567

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

2. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

3. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 17 อัตรา

4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา

5. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 20  อัตรา

6. นักจัดการงานรักษาความสะอาดปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

7. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 7อัตรา

8. นักบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

10. นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

11. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

12. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา

13. นักวิชาการเงิน และบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

14. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 7อัตรา

15. นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ จำนวน 1อัตรา

16. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา

17. นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

18. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

19. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

20. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

21. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
 

รับสมัครงานราชการ 2567 - 21 ตำแหน่ง 109 อัตรา ทำงานกรุงเทพมหานคร หมดเขต 28 มิ.ย.67

งานราชการ 2567 ข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

1. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต 17 - 28 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

2. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ สามารถเข้าสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th

  • ไฟล์ประกาศรับสมัคร (คลิก)

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์