รับสมัครครูผู้ช่วย 606 อัตรา ถึง 13 มิ.ย. เงินเดือนเกือบ 20,000 งานราชการ 2567

รับสมัครครูผู้ช่วย 606 อัตรา ถึง 13 มิ.ย. เงินเดือนเกือบ 20,000 งานราชการ 2567

โอกาสมาแล้ว สำหรับคนที่หางานทำ “งานราชการ 2567” สอศ. รับสมัครครูผู้ช่วย ‘ว16 - ว17’ กว่า 600 อัตรา สามารถสมัครงานออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 606 อัตรา เงินเดือนเกือบ 20,000 บาท รับสมัครถึง 13 มิ.ย. 67

โอกาสมาแล้ว สำหรับคนที่หางานทำ “งานราชการ 2567” สอศ. รับสมัครครูผู้ช่วย ‘ว16 - ว17’ กว่า 606 อัตรา สามารถสมัครงานออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 600 อัตรา เงินเดือนเกือบ 20,000 บาท

นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ ว.16 (เขตทั่วไป) และ ว.17 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) 

 

รับสมัครครูผู้ช่วย 606 อัตรา ถึง 13 มิ.ย. เงินเดือนเกือบ 20,000 งานราชการ 2567

กำหนด โดยเปิดรับสมัครวันที่ 7-13 มิถุนายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ภาค ก และภาค ข ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2567 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เว็บไซต์กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2 ipa.vec.go.th 
  • ว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา www.vec.go.th 
  • เว็บไซต์ vec.jobthaigov.com
     

งานราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย ว.16  เปิดรับ 606 อัตรา 58 กลุ่มวิชา และ ว.17 ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย) คุณวุฒิระดับปริญญาตรี จำนวน 18  อัตรา 14 กลุ่มวิชา

รับสมัครครูผู้ช่วย 606 อัตรา ถึง 13 มิ.ย. เงินเดือนเกือบ 20,000 งานราชการ 2567

เงินเดือนในตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้ 

1. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 16,560 บาท 

2. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท 

3. ผู้มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราเงินเดือน 17,380 บาท 

4. ผู้มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี อัตราเงินเดือน 18,460 บาท
 

นายยศพล กล่าวว่า ผู้สมัครสมัครสอบคัดเลือกได้เพียง 1 กลุ่มวิชา 1 เขตพื้นที่ เมื่อรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกต่อไป คุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้น ปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว 

ซึ่งบุคลากรดังกล่าวข้างต้นจะต้องจ้างด้วยเงินงบประมาณหรือเงินรายได้ของสถานศึกษา และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามคำสั่งหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอนให้นับได้ตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ. รับรอง และได้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามสัญญาจ้าง