รัฐบาล สนับสนุน 4 หมื่นบาท จัดสวัสดิการซ่อมบ้านคนแก่ - ปรับที่อยู่คนพิการ

รัฐบาล สนับสนุน 4 หมื่นบาท จัดสวัสดิการซ่อมบ้านคนแก่ - ปรับที่อยู่คนพิการ

"รัดเกล้า" เผย พม. มีสวัสดิการซ่อมบ้านผู้สูงอายุ - ปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ตามขั้นตอน ระบุแม้งบน้อย แต่ประสานหน่วยอื่น-เอกชนมาช่วยเสริมได้

วันนี้ (29 พ.ค. 67) นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาย้ำว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ดูแลสวัสดิการให้กลุ่มเปราะบาง เช่น ซ่อม สร้างบ้านให้ผู้มีรายได้น้อย คนพิการ ผู้สูงอายุ แต่ด้วยงบประมาณมีจำกัดจึงใช้ความร่วมมือกับภาคเอกชนในพื้นที่ พร้อมขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สร้างบ้านและใช้ช่างชุมชนหรือช่างจากทหารมาช่วยซ่อม สร้างบ้าน 

สำหรับขั้นตอนซ่อมบ้านผู้สูงอายุ ได้กำหนดคุณสมบัติคือ

  1. ผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป
  2. อยู่ในครอบครัวยากจน
  3. ที่อยู่อาศัยทรุดโทรม ไม่มั่นคง
  4. อาศัยอยู่ในครอบครัวไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
  5. ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ

โดยมีขั้นตอนการพิจารณาในต่างจังหวัด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ต้องการซ่อมแซมบ้าน จัดส่งการประมาณค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพร้อมด้วยเอกสารมายังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) จากนั้น พมจ. จะมีการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงเพื่อประเมินสภาพบ้านและนำมาประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดลำดับการซ่อมแซมบ้านก่อนที่ พมจ. ดำเนินการจะซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านจากนั้นดำเนินการซ่อมแซมบ้านภายใน 60 วันและรายงานผลการซ่อมแซมบ้าน จัดสรรงบประมาณไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งเป็นการสนับสนุนเฉพาะค่าวัสดุสำหรับซ่อมบ้าน

ขณะเดียวกัน พม. ยังมีการดูแลปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการรายละไม่เกิน 40,000 บาทด้วย ซึ่งคนพิการจะต้องมีคุณสมบัติ มีบัตรประจำตัวคนพิการ อยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 6 เดือน ที่อยู่ไม่มั่นคง ไม่เหมาะสมกับสภาพความพิการมีรายได้น้อย ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐหรือ ได้รับแต่ไม่มีเพียงพอ โดยมีขั้นตอนการพิจารณาคือ คนพิการ ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะต้องยื่นคำร้อง ที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯหรือสาขา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการพิจารณา อนุมัติแจ้งผลการอนุมัติ ก่อนจะเข้าปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ

พื้นที่ต่างจังหวัดคนพิการจะต้องยื่นคำร้อง พมจ. จากนั้น พมจ. จะส่งเรื่องให้ อปท. ประสานให้ อปท.เป็นหน่วยให้บริการมีการเยี่ยมบ้าน สอบข้อเท็จจริงและอนุมัติงบ พร้อมปรับที่อยู่อาศัยให้คนพิการ ส่วนกรณีไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย จะต้องมีหลักฐานจากการยินยอมจากเจ้าของกรณี เป็นบ้านเช่าต้องมีหลักฐานว่าอยู่อาศัยได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนซึ่งสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 -354-3388 ต่อ 209 หรือศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ

“ขอบคุณตัวแทนจากฝ่ายค้าน ที่ตั้งข้อสงสัยบนเวทีงานมหกรรมนโยบายพรรคก้าวไกล Policy Fest ครั้งที่ 1 'ก้าวไกล Big Bang’  ที่ตัดไปเมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยกล่าวว่า “สวัสดิการดีๆ เหล่านี้ที่มีอยู่แล้ว แต่ประชาชนไม่รับทราบ และงบประมาณแท้จริงไปไม่ถึงมือประชาชน เพราะไปอยู่ในมือหัวคะแนน” นั้น ในฐานะฝ่ายค้านท่านมีสิทธิ์ตั้งข้อสงสัยได้แต่ การกล่าวอ้างโดยไม่มีหลักฐานจะเป็นการทำให้รัฐบาลรับผู้ดำเนินการเสียหายได้ วอนประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟัง  ขอยืนยันว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยมี พมจ. และ อปท. เป็นกลไกทำงานสำคัญ ได้ดำเนินการพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย คนพิการ เพื่อสร้างสังคมที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ อย่างตรงไปตรงมาและมีการดำเนินการดูแลพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ไร้รอยต่อจากการบริหารของรัฐบาลก่อนจนถึงรัฐบาลชุดนี้

การประชาสัมพันธ์สวัสดิการดีๆ เหล่านี้ เรามุ่งเน้นสื่อสารโดยตรงกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ ซึ่งคือกลุ่มเปราะบาง จึงมีความเป็นไปได้ที่ประชาชนคนอื่น รวมถึงตัวแทนจากฝ่ายค้านอาจไม่ทราบถึงนโยบายเหล่านี้  หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสวัสดิการที่ทางรัฐมีให้แก่กลุ่มเปราะบางสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สายด่วน พม. 1300 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง” รองโฆษกฯ รัดเกล้า กล่าว