โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 43 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 43 ราย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 'แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ' ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 43 ราย ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 43 ราย

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 43 ราย ดังนี้

 1. พลตำรวจโท สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 2. พลตำรวจตรี กำพล กุศลสถาพร รองผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 3. พลตำรวจตรี กิตติพันธุ์ จุนทการ รองผู้บัญชาการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 4. พลตำรวจตรี คเณศ บุญเกษมสันติ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗) ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 5. พลตำรวจตรี ชนวีร์ ชมาฤกษ์ รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 6. พลตำรวจตรี ชูฉัตร ธารีฉัตร รองผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 7. พลตำรวจตรี ภรศักดิ์ นวนหนู รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๙ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 8. พลตำรวจตรี ภวัต ประทีปวิศรุต นายแพทย์ (สบ ๗) โรงพยาบาลตำรวจ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 9. พลตำรวจตรี ศุภเศรษฐ์ โชคชัย รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 10. พลตำรวจตรี สมเกียรติ วัฒนพรมงคล รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 11. พลตำรวจตรี สายเพชร ศรีสังข์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 12. พลตำรวจตรี สำเริง สวนทอง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค ๗ ดำรงตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   

มีต่อ...

 

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 43 ราย

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 43 ราย

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 43 ราย

 

ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ จำนวน 43 ราย (คลิก)