วิทยุการบินฯ เตรียมมาตรการรับมือพายุกระทบเที่ยวบิน-รองรับภาวะฉุกเฉิน

วิทยุการบินฯ  เตรียมมาตรการรับมือพายุกระทบเที่ยวบิน-รองรับภาวะฉุกเฉิน

วิทยุการบินฯ เตรียมมาตรการรับมือพายุกระทบเที่ยวบินรองรับภาวะฉุกเฉิน เน้นจัดการจราจรทางอากาศให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด พร้อมแนะผู้โดยสารรัดเข็มขัดนิรภัยขณะนั่งบนเครื่องบิน

วันนี้ (22 พ.ค. 67) นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝน บวท.ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศ ได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ โดยได้ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวนจากพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนัก อาจส่งผลกระทบต่อการบิน ส่งผลต่อทัศนวิสัยทางการบินและเป็นอุปสรรคต่อเส้นทางบิน

บวท.ได้กำหนดวิธีปฏิบัติการให้บริการจราจรทางอากาศ หรือ Standard Operating Procedures (SOPs) กรณีอากาศยาน ในการควบคุมขอบินหลบสภาพอากาศ (Weather Deviation) การบินวนรอให้สภาพอากาศดีขึ้น หรือการขอเปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินสำรอง โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศทุกคนให้ตระหนักรู้ในสถานการณ์ตลอดเวลา พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แก่อากาศยานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางการบินสูงสุด

รวมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัวและส่งผลกระทบต่อการล่าช้าและการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของเที่ยวบิน ในช่วงเวลาที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่นและเกิดการกระจุกตัวของเที่ยวบินในขณะที่เกิดสภาพอากาศเลวร้าย โดยการให้อากาศยานชะลอการรอวิ่งขึ้นมาจากสนามบินต้นทาง รอจนกว่าสภาพอากาศปลายทางจะดีขึ้น หรือจนกว่าการจัดการจราจรทางอากาศจะกลับคืนสู่ภาวะปกติ รวมถึงออกประกาศแจ้งเตือนให้ทุกเที่ยวบินขาเข้าของทุกสนามบิน เตรียมสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อรองรับการล่าช้าที่อาจเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ได้เตรียมพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินในทุกสถานการณ์ เช่น กรณีเครื่องบินขอลงจอดฉุกเฉิน บวท.จะเป็นด่านแรกที่ได้รับการติดต่อจากนักบิน การช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบเหตุฉุกเฉินจากสภาพอากาศเลวร้าย เช่น การบินวนรอสภาพอากาศจนน้ำมันเชื้อเพลิงเหลือน้อย (Minimum Fuel) การบินตกหลุมอากาศ/อากาศแปรปรวน (Severe Turbulence) จนทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ หรืออากาศยานประสบเหตุฉุกเฉินอื่นใด
 

บวท.ได้กำหนดวิธีปฏิบัติรองรับไว้เช่นกัน โดยจะปฏิบัติตามแผนและวิธีปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ Emergency Checklist  ได้แก่ การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนให้อากาศยานนั้นเข้ามาลงโดยเร็วที่สุด พร้อมอำนวยความสะดวก ประสานและให้ความช่วยเหลือตามที่นักบินร้องขอ พร้อมแจ้งเหตุให้ท่าอากาศยาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคพื้นและผู้แทนสายการบินทราบตามระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือและเตรียมพร้อมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานสากล 

อย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารที่เดินทางในฤดูฝนอาจต้องพบกับความล่าช้าของเที่ยวบินในบางช่วงเวลา กรณีเกิดฝนฟ้าคะนองหรือสภาพอากาศแปรปรวนในบริเวณสนามบิน จึงขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและข้อมูลข่าวสารจากสายการบิน ท่าอากาศยาน หากมีการปรับตารางการบินหรือยกเลิกเที่ยวบิน รวมทั้งเผื่อเวลาการเดินทางและที่สำคัญขอให้รัดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะนั่งประจำที่บนเครื่องบินเพื่อความปลอดภัย