โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์' กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์' กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 'ณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์' ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐเฮ็สเซิน รัฐนอร์ทไรน์-เว็สท์ฟาเลิน รัฐไรน์ลันท์-ฟัลทซ์ รัฐซาร์ลันท์ และรัฐทือริงเงิน

สัญญาบัตรตราตั้ง ลงวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2567

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

เศรษฐา ทวีสิน
นายกรัฐมนตรี

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง \'ณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์\' กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต