CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์

CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์

"CPFGS" หนุน "โรงพยาบาลรามาธิบดี" ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยและผู้สูงวัย ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการทางสารอาหารที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

ศ.คลินิก นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ว่า การดูแลสุขภาพและการทำให้สุขภาพดีขึ้น อาหารเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งประชากรกลุ่มนี้ต้องการอาหารที่ไม่เหมือนกับวัยอื่นๆ ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ป่วยในแต่ละโรคมีความต้องการอาหารที่เฉพาะแตกต่างกัน เช่น ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ต้องการอาหารที่ไม่ทำให้น้ำตาลสูงขึ้น โรคไต และโรคความดันโลหิตสูง ต้องคำนึงถึงอาหารโซเดียมต่ำ ดังนั้น การมีอาหารที่เฉพาะเจาะจงต่อสุขภาพของแต่ละคน จะทำให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่เหมาะสมกับตนเองและสุขภาพดีขึ้น จึงเป็นหนึ่งในโจทย์ใหญ่ ของทีมวิจัยและผู้ผลิตอาหารในการทำให้ผู้ป่วยและผู้สูงอายุมีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาที่ส่งผลให้สุขภาพดีขึ้น มีอายุยืนยาวและแข็งแรงพร้อมทำงานให้กับสังคมได้

สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ นูทริแม็กซ์ หรือ NutriMax ที่นำสูตรของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงได้ เป็นโครงการที่ดี เพราะโรงพยาบาลฯ มีองค์ความรู้ในการที่จะทำอาหารสำหรับผู้ป่วยมาอย่างยาวนาน แต่ทำได้เฉพาะในโรงพยาบาล ไม่มีช่องทางจำหน่ายไปยังผู้ป่วยทั่วไป การที่ภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาอาหารที่เหมาะกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุเป็นการทำให้องค์ความรู้แพร่หลายไปสู่สังคมอย่างกว้างขวาง และกระจายไปสู่คนไข้ได้มากขึ้น นับเป็นการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้นไปด้วยกัน

นายวรุณ ศิลปสุวรรณชัย ผู้อำนวยการธุรกิจเพื่อสุขภาพ บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CPFGS ซึ่งดําเนินธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และอาหารแปรรูปของ ซีพีเอฟ ภายในไทยและจําหน่ายในต่างประเทศมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก กล่าวว่า NutriMax ภายใต้แบรนด์ Innoweness เป็นการยกระดับ อาหารปั่นผสม ที่คิดค้นร่วมกันของนักโภชนาการของ โรงพยาบาลรามาธิบดี และซีพีเอฟ โดยผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ ได้แก่ ฟักทอง อกไก่ ไข่ และน้ำมันรำข้าว มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ไม่มีส่วนผสมของนมและนมผง สามารถรับประทานได้ทันที หรือให้ทางสายให้อาหารได้เช่นกัน เหมาะกับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ขาดสารอาหารหรือมีปัญหาด้านการกลืนอาหาร 

CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์

NutriMax ผลิตโดย ซีพีเอฟ ที่มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในหลายภาคส่วน ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมทันสมัย เพื่อสร้างระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพสู่ผู้บริโภคทั่วโลก

สำหรับช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ นูทริแม็กซ์ สามารถซื้อได้ ดังนี้

  • ร้านขายยา ตึก 1 ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี
  • ร้านขายยา อาคารภูมิพล ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ร้านค้าสวัสดิการ ชั้น 1 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
  • ห้างสรรพสินค้าโลตัส

รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, Line officialLazada, Shopee และ Lotus's Shop Online

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นดูแลสุขภาพเชิงรุกผู้บริโภคผ่านเนื้อสัตว์ ด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพดี โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ อาทิ การใช้ Probiotics ดูแลลำไส้สัตว์เพื่อสุขภาพสัตว์แข็งแรงตามธรรมชาติ การวิจัยอาหารสัตว์ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการสารอาหารและโภชนาการที่สำคัญ รวมถึงใช้เทคโนโลยีตรวจสอบสารเคมีตกค้างและเชื้อโรคปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ พร้อมพิชิตมาตรฐานอวกาศเร็วๆ นี้

CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์ CPFGS ยกระดับการดูแลสุขภาพผู้บริโภค ชู NutriMax อาหารทางการแพทย์