เตือนภัย แอบอ้าง กรมที่ดิน ออกหนังสือราชการแจ้งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เตือนภัย แอบอ้าง กรมที่ดิน ออกหนังสือราชการแจ้งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ข่าวปลอม! เตือนภัย มิจฉาชีพ แอบอ้าง กรมที่ดิน ออกหนังสือราชการแจ้งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ

ตามที่มีเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ กรมที่ดิน ออกหนังสือราชการ แจ้งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จ หรือ ข่าวปลอม

 

 

จากกรณีการปรากฏหนังสือราชการ การแจ้งข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 ทาง กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้ชี้แจงว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม ไม่ใช่เอกสารที่ถูกออกโดยหน่วยงานกรมที่ดิน หรือภาครัฐแต่อย่างใด เนื่องจากกรมที่ดินไม่มีหน้าที่สำรวจ ตรวจสอบและจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และไม่มีการสำรวจข้อมูลที่ดินผ่านช่องทาง E-service รวมถึงกรมที่ดินไม่มีนโยบายการดำเนินการดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์ และช่องทางไลน์แอปพลิเคชัน หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆ ผ่านทางลิงก์แต่อย่างใด

 

 

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สามารถติดตามได้ www.dol.go.th หรือโทร 02-141-5555 หรือสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โทร 02-141-5794