อย่าเชื่อ! เตือนข่าวลวง ก.แรงงาน เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

อย่าเชื่อ! เตือนข่าวลวง ก.แรงงาน เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย

กรมการจัดหางาน เตือนอย่าเชื่อข่าวลวง เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย ชี้หากพบ นายจ้าง - สถานประกอบการ จ้างแรงงานผิดกฎหมาย เจอโทษหนักทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ได้รับการสอบถามจาก นายจ้าง สถานประกอบการ และ แรงงานต่างชาติหลายราย ผ่านกล่องข้อความทางสื่อโซเชียลมีเดียของกรมการจัดหางาน และสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694 ว่า 'กระทรวงแรงงาน เตรียมเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติ ที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ในเร็วๆนี้'

 

 

เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน กรมการจัดหางาน จึงขอยืนยันว่า ข่าวลือดังกล่าว 'ไม่เป็นความจริง' ปัจจุบันกรมการจัดหางานยังไม่มีนโยบายเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานต่างชาติที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และหากตรวจสอบพบการจ้างแรงงานผิดกฎหมายจะดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

 

โดยนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างชาติ สามารถดำเนินการตามกระบวนการนำคนต่างชาติเข้ามาทำงานตามระบบ MOU ซึ่งมี 2 วิธี คือ นายจ้างดำเนินการด้วยตนเอง หรือให้บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศเป็นผู้ดำเนินการให้

 

 

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อว่า ตาม พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ทำได้ มีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 - 50,000 บาท และถูกส่งกลับประเทศต้นทาง รวมถึงห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับโทษ

 

และนายจ้าง/สถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน หรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ มีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 - 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 - 200,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี

 

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลและวิธีการจ้างแรงงานต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 , กรมการจัดหางาน หรือ สายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694