อัปเดต ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนบรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

อัปเดต ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนบรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา

อัปเดต! ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

วันที่ 20 เมษายน 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย เปิดให้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน

 

 

โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และ ค่าน้ำประปา 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา กับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น

 

สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา มีดังนี้

 

1. ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่

 

  • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิก) เบอร์ติดต่อ 1130 
  • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิก) เบอร์ติดต่อ 1129 
  • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิก) เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

 

 

2. ลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่

 

-สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิก) เบอร์ติดต่อ 1125 

-สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ (คลิก) เบอร์ติดต่อ 1662

 

ในกรณี ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า กับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรกสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

 

สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการฯ ทั้งหมดที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,841,344 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 94.85 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่)

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1129

 

อัปเดต ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนบรรเทาภาระ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา